Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Nagrodzą innowacyjne gminy

środa, 18 lipca 2018 08:18 / Autor: Michał Łosiak
www.swietokrzyskie.pro
Michał Łosiak

Trwa nabór wniosków w plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”. Konkurs organizowany jest przez Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Urzędzie Marszałkowskim.

To VII edycja plebiscytu. Inicjatywa ma na celu aktywizację samorządów z naszego regionu w dziedzinie innowacyjności poprzez docenienie działań w tym obszarze, które mogą mieć zastosowanie w gospodarce. – Plebiscyt jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa świętokrzyskiego. Projekt, który jest zgłaszany musi być zakończony w roku poprzednim – tłumaczy Elwira Seweryn, pracownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Przedsięwzięcia można zgłaszać do 10 września na adres Urzędu Marszałkowskiego. Oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i samorządu.

W ubiegłym roku laureatem została gmina Staszów, którą nagrodzono za przedsięwzięcie „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A”. Polegało ono na przygotowaniu terenu pod inwestycje przyszłym przedsiębiorcom. Zakres robót obejmował wykonanie dla planowanych terenów inwestycyjnych kompleksowej infrastruktury technicznej.

W poprzednich edycjach nagrodzona została również gmina Włoszczowa za „Program Włoszczowska Karta Seniora 60+”. Związany był on z aktywnością osób starszych, tworzeniem przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej, możliwościami uczenia się przez całe życie, integracją pokoleń, edukacją, dostępem do dóbr kultury, działaniem wolontariatu, wzmacnianiem kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej oraz turystycznej starszych pokoleń przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Z kolei gmina Chęciny została nagrodzona za przedsięwzięcie „Forum Oświaty Gminy Chęciny”. Forum pełni rolę platformy wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, ale też daje możliwość wysłuchania problemów dotyczących oświaty na terenie gminy.

Jednym z nagrodzonych projektów był także realizowany przez Gminę Morawic projekt edukacyjny wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży „Wioska Indiańska”. Podczas organizowanego obozu łączącego zabawę z nauką, dzieci przybierają wyjątkowe przydomki i dołączają do plemion zamieszkujących w oryginalnych tipi rozstawionych na zaborskim wzgórzu.

W ostatniej VI edycji konkursu swoje zgłoszenia nadesłały 4 gminy: Busko-Zdrój, Masłów, Chęciny i Wiślica. Pierwsze miejsce otrzymała gmina Busko Zdrój za realizacje projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Wyróżnienie przypadło gminie Chęciny za projekt „Gmina Kluczowych Kompetencji”. Nagrody zostały wręczone podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości, na której nagrodzeni zostali również laureaci konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Świętokrzyski Racjonalizator.

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO