Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Znamy nowe władze Politechniki Świętokrzyskiej

środa, 30 września 2020 11:59 / Autor: Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Politechnika Świętokrzyska ma czterech nowych  prorektorów oraz pięciu dziekanów. Nowe władze uczelni zostały wybrane podczas pierwszego posiedzenia senatu nowej kadencji.

Prorektorem do spraw ogólnych została prof. PŚk dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prorektorem ds. badań i współpracy z podmiotami zewnętrznymi został prof. dr hab. inż. Marek Iwański, prorektorem ds. nauki i rozwoju - prof. PŚk dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, a prorektorem ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab.  Artur Maciąg.

Dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki został dr hab. inż. Roman Deniziak, dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury - dr hab. Grzegorz Świt, dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki prof. Tomasz Kozłowski, dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn dr hab. Jakub Takosoblu, a  dziekanem Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego dr hab. inż. Dariusz Bojczuk.

– W swoim programie wyborczym mówiłem o stylu zarządzania, nazwałem go obrazowo "obserwuj i koryguj z dystrybucją kompetencji". Zaczynam od dystrybucji kompetencji, dziś mamy ostatni dzień miesiąca, a od jutra zaczynamy ciężką pracę i wydelegowanie uprawnień z dużym zaufaniem. Gdyby sprawy nie szły w kierunku oczekiwanym, będziemy nanosić korekty – podkreślił  prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. – Będziemy spotykać się raz w tygodniu na kolegiach i dyskutować o bieżących sprawach, mówić co się udało, a czego się nie udało zrobić – dodał rektor.

Nowy numer!
47/2020 47/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO