Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

REGION

Podsumowali minioną perspektywę unijną. Były nagrody

poniedziałek, 11 grudnia 2023 13:43 / Autor: Michał Łosiak
Podsumowali minioną perspektywę unijną. Były nagrody
Podsumowali minioną perspektywę unijną. Były nagrody
Michał Łosiak
Michał Łosiak

Setki milionów złotych trafiło do województwa świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny. Władze regionu podsumowały zakończoną unijną perspektywę. Uhonorowano również najciekawsze projekty.

Rak piersi dotyka wiele kobiet w Polsce i naszym regionie. Profilaktykę w tym zakresie zapewnia specjalny projekt Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, które otrzymało nagrodę „Świętokrzyski Lider Zmian”.

– Regularne badania to dla nas w dalszym ciągu wielkie wyzwanie. Zgłaszalność nie jest na takim poziomie jaki byśmy sobie wyobrażali. Kropla jednak drąży skałę i udało nam się przebadać już sześć tysięcy kobiet – tłumaczy Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO.

Swoje wyróżnienie otrzymała również Caritas Diecezji Kieleckiej za powstanie centrum dziennej opieki i pielęgnacji w Wiśniówce.

– To bardzo duży projekt. Objęte działaniami było nawet ponad sto osób. Projekt był także niezwykle nowatorski. Przewidzieliśmy pewne trendy już kilka lat temu – wyjaśnia ks. Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas.

W ramach programów społecznych podpisano 1284 umowy. Były to z jednej strony miejsca w żłobkach i przedszkolach, z drugiej wsparcia dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

– Wsparliśmy 590 tysięcy osób. To było niezwykle trudne, ale udało się. Warto dodać, że jednocześnie rozpoczęliśmy nowy program operacyjny – dodaje Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

PEŁNA LISTA LAUREATÓW:

„Świętokrzyski Lider Zmian” – edukacja przedszkolna

 • Honorowy tytuł I stopnia w dziedzinie edukacji przedszkolnej – MIASTO KIELCE za projekt „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie”. Projekt miasta Kielce pozwolił na uruchomienie aż 180 nowych miejsc przedszkolnych, w dwóch placówkach. Część z nich dostosowano do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Szczególną wartością tego przedsięwzięcia było również wprowadzenie do przedszkoli specjalistycznych zajęć, takich jak warsztaty logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Wydłużony do 10 godzin czas pracy dwóch miejskich placówek ułatwił rodzicom godzenie opieki nad dziećmi z życiem zawodowym.
 • Honorowy tytuł II stopnia w dziedzinie edukacji przedszkolnej – MIASTO I GMINA STOPNICA – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STOPNICY za projekt „Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji- wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica”. 129 nowych miejsc dla dzieci z gminy Stopnica uruchomiono w niedawno oddanym do użytku budynku przedszkolnym. Projekt pozwolił na wprowadzenie do oferty przedszkola nowoczesnych zajęć, wszechstronnie wspierających rozwój dzieci. Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne, zajęcia kulinarne, rytmika, nauka języka angielskiego, wsparcie logopedy, wycieczki do ciekawych miejsc – to wszystko z pewnością zaprocentuje na kolejnych etapach edukacji.
 • Honorowy tytuł III stopnia w dziedzinie edukacji przedszkolnej GMINA STRAWCZYN – SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNIE za projekt „Bajkowe Przedszkole w Strawczynie”. Oprócz 120 nowych miejsc przedszkolnych, które powstały w nowym budynku przedszkolnym, na dzieci ze Strawczyna i okolicznych miejscowości czekało szereg atrakcyjnych i niezwykle potrzebnych w tym wieku zajęć – w tym gimnastyka korekcyjna, a także spotkania z logopedą i psychologiem. Dzięki realizacji projektu przedszkole mogło funkcjonować przez 10 godzin dziennie.

„Świętokrzyski Lider Zmian” – edukacja szkolna – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

 • Honorowy tytuł I stopnia w dziedzinie edukacji szkolnej – MIASTO I GMINA PIEKOSZÓW za projekt „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W AKTYWNEJ SZKOLE”. Komputery, Internet, multimedia i inne atrakcje cyfrowego świata – to klucze do nowoczesnej edukacji, po które umiejętnie sięgnęła gmina Piekoszów. Podczas cyfrowych lekcji wiedzę zdobywało ponad 1100 uczniów z sześciu gminnych szkół podstawowych. Dodatkowo – każda placówka wzbogaciła się o nowoczesną pracownię komputerową, a nauczyciele zdobyli umiejętności potrzebne do innowacyjnego prowadzenia zajęć.
 • Honorowy tytuł II stopnia w dziedzinie edukacji szkolnej – GMINA MNIÓW za projekt „Szkoła sukcesu”.Nauka w szkole to nie tylko matematyka, język polski i angielski – to również kształtowanie postaw i nauka ważnych umiejętności życiowych, takich jak kreatywność, innowacyjność i pracy zespołowa. Taki właśnie zestaw kompetencji zdobyło 624 uczniów z 4 szkół podstawowych z gminy Mniów. Autorzy projektu nie zapomnieli o nauczycielach – 44 pedagogów przeszkoliło się w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.
 • Honorowy tytuł III stopnia w dziedzinie edukacji szkolnej – AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O. O. za projekt „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”. Zajęcia z robotyki, programowanie i język angielski – a to wszystko oczywiście z wykorzystaniem tak lubianych przez młodych ludzi komputerów i Internetu. Takie atrakcje czekały na 602 uczniów z 8 szkół podstawowych w gminie Mirzec. Uzupełnieniem oferty, dostępnej w projekcie, były zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, zakupy sprzętu komputerowego dla szkół oraz szkolenia z jego wykorzystania dla 81 nauczycieli.

„Świętokrzyski Lider Zmian” – edukacja dorosłych mieszkańców regionu

 • Honorowy tytuł I stopnia w dziedzinie edukacji dorosłych mieszkańców regionu – ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA za projekt „Pracownik turystyki”. Zatrudnienie w branży turystycznej może być spełnieniem marzeń o ciekawej pracy – a taką właśnie szansę zyskało 705 dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy projektu zdobyli m. in. kwalifikacje ratownika wodnego, sternika motorowodnego oraz certyfikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej na „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą”. ZHP zrealizowało projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 • Honorowy tytuł II stopnia w dziedzinie edukacji dorosłych mieszkańców regionu – ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH za projekt „SPECJALIŚCI I SPECJALISTKI W ZAWODZIE!”. Kluczem do sukcesu zawodowego jest dopasowanie kwalifikacji do oczekiwań pracodawców. W regionie świętokrzyskim szczególnie poszukiwani są pracownicy z branży transportowej, obsługi urządzeń technicznych, księgowości, spawalnictwa, branży opiekuńczo-medycznej oraz handlowo-usługowej – i właśnie na tym oparto tematy szkoleń, oferowanych w projekcie ZDZ. Skorzystało z nich 638 osób, które zyskały szanse na awans zawodowy lub zdobycie lepszego zatrudnienia.
 • Honorowy tytuł III stopnia w dziedzinie edukacji dorosłych mieszkańców regionu – CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W STASZOWIE za projekt „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy – program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu”. Uczestnicy tego projektu zyskali kwalifikacje szczególnie cenione na świętokrzyskim rynku pracy, związane z tymi branżami, w których przewidywany jest wzrost zatrudnienia pracowników. To m. in. budownictwo, transport, gastronomia, fryzjerstwo, kosmetyka i branża mechaniczna. O trafności założeń projektu świadczy fakt, że choć początkowo zakładano przeszkolenie 315 osób, to ostatecznie grupa absolwentów kursów i szkoleń urosła o dodatkowe 220 osób, aż do 535 mieszkańców województwa.

„Świętokrzyski Lider Zmian” – usługi zdrowotne dla mieszkańców regionu

 • Honorowy tytuł I stopnia w dziedzinie usług zdrowotnych – CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ za projekt „CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”. Projekt CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ stanowił kompleksową, starannie przemyślaną ofertę opieki medycznej i rehabilitacji, z której skorzystało 337 mieszkańców gmin Zagnańsk i Masłów oraz Miasta Kielce. Część z nich otrzymała wsparcie bezpośrednio w swoich w domach. Powstało również Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji, w którym udostępniono 50 miejsc, wyposażonych we wszelkie udogodnienia dla seniorów i osób potrzebujących, a także w nowoczesną aparaturę medyczną. Nad zdrowiem i samopoczuciem podopiecznych Centrum czuwał profesjonalny zespół – lekarz, rehabilitant, pielęgniarki, opiekunowie medyczni. W projekcie zatrudniono także psychologa, który wspierał rodziny osób zależnych.
 • Honorowy tytuł II stopnia w dziedzinie usług zdrowotnych – STOWARZYSZENIE “NADZIEJA RODZINIE” za projekt „Złap się wolności od uzależnienia”. Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, obozy terapeutyczne oraz animacja czasu wolnego. Ponadto – warsztaty rozwojowe: informatyczne, kulinarne, majsterkowanie, trening funkcjonowania w życiu codziennym. A także wycieczki, pikniki integracyjne, wyjścia do kina i na basen – to wszystko złożyło się na wsparcie w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie dla 221 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, mieszkańców gmin Mniów i Kielce. Projekt pozwolił także na rozwiniecie działalności Hostelu dla Osób Uzależnionych w Kielcach oraz Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach.
 • Honorowy tytuł III stopnia w dziedzinie usług zdrowotnych – FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA za projekt „Wsparcie osób niesamodzielnych”. Kompleksowa opieka domowa, wsparcie w załatwianiu codziennych spraw, opieka pielęgniarki, rehabilitacja, konsultacje lekarskie – taką właśnie pomoc zapewniono 122 osobom z powiatów: buskiego, kazimierskiego oraz pińczowskiego. Z myślą o potrzebach uczestników projektu powstała także wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, takiego jak: inhalatory, łóżka pielęgnacyjne czy wózki inwalidzkie. Dodatkowym ułatwieniem był bezpłatny transport tego sprzętu bezpośrednio do domów osób objętych opieką w projekcie.

„Świętokrzyski Lider Zmian” – wsparcie zdrowotne pracowników

 • Honorowy tytuł I stopnia w dziedzinie wsparcia zdrowotnego pracowników – KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH za projekt „Siła w równowadze”. Nienormowane godziny pracy, wymagające interwencje, nieoczekiwane wydarzenia i stresujące sytuacje – to wszystko, choć wliczone jest w codzienną pracę Policji, odbija się na zdrowiu i samopoczuciu. Jak temu zaradzić? 1327 osób – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieleckiej Komendy – mogło korzystać ze specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich, dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. A warsztaty radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami i wypaleniem zawodowym dały im narzędzia do walki ze stresem.
 • Honorowy tytuł II stopnia w dziedzinie wsparcia zdrowotnego pracowników – ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN za projekt „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”. Jak wesprzeć w jednym projekcie zdrowie pracowników firm z branży rolniczej, motoryzacyjnej, turystycznej, gospodarki odpadami? Dopasowując świadczenia zdrowotne do konkretnych potrzeb, związanych ze specyfiką poszczególnych profesji. Takie właśnie – „uszyte na miarę” – porady lekarskie, specjalistyczne badania i edukacja z zakresu zdrowego stylu życia pomogły zadbać o zdrowie ponad 1100 osób. Projekt był realizowany w partnerstwie z Centrum Medycznym Omega i Stowarzyszeniem PROREW.
 • III. Honorowy tytuł III stopnia w dziedzinie wsparcia zdrowotnego pracowników – FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ za projekt „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z OSI na terenie powiatu opatowskiego”. 174 pracowników Urzędu Gminy Sadowie i gminnej biblioteki, ośrodka opieki społecznej i szkoły, a także Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku zyskało niepowtarzalną szansę na zadbanie o swoje zdrowie. Bogata ofert projektu obejmowała badania profilaktyczne, konsultacje z fizjoterapeutą, zabiegi rehabilitacyjne „szyte na miarę potrzeb pracownika”, ponadto rehabilitację w sanatorium, warsztaty walki ze stresem i wypaleniem zawodowym. Była także klawiterapia – czyli innowacyjna metoda rehabilitacji psychologicznej i neurofizjologicznej. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Przewlekle Psychicznie Chorych „Cichy Port”.

„Świętokrzyski Lider Zmian” – programy profilaktyki zdrowotnej

 • Honorowy tytuł I stopnia w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej – ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII za projekt „Profilaktyka raka piersi – subregion północny”. Zdrowie nie ma ceny, a najlepiej można o nie zadbać stosując właściwą profilaktykę – na przykład w formie badań. Z takiej oferty skorzystały panie z sześciu świętokrzyskich powiatów, w tym ze skarżyskiego, starachowickiego i miasta Kielce, które należą do tzw. „białych plam” na mapie profilaktyki zdrowotnej. Udało się dotrzeć do kobiet, które nigdy wcześniej nie wykonywały badań profilaktycznych. W sumie projekt objął blisko 12 tys. osób. Był realizowany w partnerstwie z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach oraz Świętokrzyskim Klubem Amazonki przy ŚCO w Kielcach.
 • Honorowy tytuł II stopnia w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej – WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACH za projekt: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” Ponad 7 tysięcy osób – z całego województwa – objęły konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, takie jak: RTG i tomografia klatki piersiowej, spirometria i gazometria, itp. Każdy, kto był narażony w swojej codziennej pracy na działanie szkodliwego pyłu, mógł także korzystać z zabiegów, usprawniających pracę układu oddechowego. Projekt był dostępny dla wszystkich pracujących w trudnych warunkach, z badań skorzystały więc osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną oraz osoby samozatrudnione. Przedsięwzięcie zrealizowano w szerokim partnerstwie – z pięcioma placówkami medycznymi: Przychodnią dla Rodziny “GALUS”, Przychodnią Specjalistyczną “MEDYK”, Przychodnią ESKULAP, Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Czerwonej Górze.

„Świętokrzyski Lider Zmian” – wsparcie szkoleniowe i dotacje na zakładanie nowych firm oraz tworzenie miejsc pracy

 • Honorowy tytuł I stopnia za wsparcie dla zakładania nowych firm i tworzenia miejsc pracy – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim za projekt “Twoja firma II”. Spośród 201 uczestników projektu aż 170 osób – w tym 31 osób z niepełnosprawnościami – założyło własne mikroprzedsiębiorstwa, w których już na starcie dostępnych było ponad 250 miejsc pracy. Tak dobre wyniki projektu to efekt niezwykłej synergii: z jednej strony była to determinacja i zaangażowania uczestników, z drugiej zaś – zapewnione w projekcie profesjonalne szkolenia oraz doradztwo biznesowe, przygotowujące do stworzenia dobrego biznesplanu i racjonalnego wykorzystania przyznanej dotacji.
 • Honorowy tytuł II stopnia za wsparcie dla zakładania nowych firm i tworzenia miejsc pracy – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa za projekt Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji Uruchomienie własnej firmy – nawet z poważnym wsparciem Funduszy Europejskich – zawsze stanowi duże wyzwanie. Jest swego rodzaju testem na przedsiębiorczość i życiową zaradność. Dlatego wyrazy uznania należą się wszystkim 120 uczestnikom projektu, którzy uruchomili własne biznesy.
 • Honorowy tytuł III stopnia za wsparcie dla zakładania nowych firm i tworzenia miejsc pracy – Agencja Rozwoju Regionalnego za projekt OD PLANÓW DO BIZNES PLANU. Prowadzenie własnej firmy oznacza, prędzej czy później, spotkanie z rynkową konkurencją – warto przyzwyczajać się do tej myśli od samego początku. To część wiedzy, jaką uczestnicy projektu uzyskiwali w trakcie szkoleń i doradztwa, poprzedzającego procedurę przyznania dotacji. Wszyscy w projekcie mieli równe szanse, ale ostatecznie fundusze na uruchomienie własnego biznesu i stworzenie dla siebie miejsca pracy otrzymało 120 spośród 147 uczestników. Ich biznesplany zostały dobrze ocenione, bo zostały starannie przemyślane – także pod kątem sprostania przyszłej konkurencji.

„Świętokrzyski Lider Zmian” – WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

 • Wyróżnienie specjalne i tytuł „Świętokrzyskiego Lidera Zmian” – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ. Wyjątkowe, nieprzewidywalne sytuacje i kryzysy są testem dla każdej organizacji, widać to szczególnie wtedy, jeśli jej domeną jest praca z ludźmi i zapewnienie im wsparcia, na różnych polach. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zdał ten trudny egzamin dwukrotnie. Po raz pierwszy – wydatnie przyczyniając się do realizacji projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”, którego celem było stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla 4 tys. pracowników świętokrzyskich szpitali i pogotowia. Po raz drugi – realizując projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który był szybką i trafną odpowiedzią na potrzeby uchodźców z terenu objętej wojną Ukrainy. Ośrodek przeprowadził ponadto dwie edycje projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, wspierając rozwój tego sektora regionie, w tym tworzenie nowych miejsc pracy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
 • Wyróżnienie specjalne i tytuł „Świętokrzyskiego Lidera Zmian” – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE. Wzorcowa realizacja projektu „Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego” to nie tylko świadectwo sprawności menadżerskiej kadry szpitala i zaangażowania personelu w wykonywaną pracę. To przede wszystkim ogromny wkład w budowanie dobrego klimatu wokół działań, których celem jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna. Z projektu skorzystało 540 osób z chorobami układu oddechowego – dla każdej była to szansa na poprawę stanu zdrowia i jakości życia. Oprócz tego osobistego wymiaru projekt ma także szerszy wymiar – jest przykładem i dowodem na to, że można i że warto angażować zasoby placówki medycznej w przygotowanie i realizację projektów europejskich, że dzięki temu można realnie i skutecznie wspierać zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
 • Wyróżnienie specjalne i tytuł „Świętokrzyskiego Lidera Zmian” – MIASTO KIELCE – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE. Troska i wsparcie dla osób potrzebujących pomocy znajdują szczególny wyraz w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. To nie tylko działalność statutowa, ale w bardzo dużym zakresie – konsekwentne i aktywne wykorzystywanie możliwości, jakie dają w sferze społecznej Fundusze Europejskie. Dzięki wprowadzaniu w życie takiej filozofii działania kielecki MOPR przygotował i zrealizował szereg wartościowych projektów. To np. projekt „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”, w którym zadbano o niesamodzielnych seniorów oraz ich opiekunów, z reguły najbliższych członków rodzin. To również projekt pn. „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”, w którym kompleksowo dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi oraz seniorów wymagających specjalistycznej opieki. Ośrodek wspierał także osoby bezdomne, zapewniając im pomoc psychologiczną, szkolenia i zachęty do podjęcia pracy – wszystko w ramach projektu „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”. A jako jeden partner projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” skutecznie pomagał uchodźcom wojennym, przede wszystkim kobietom i dzieciom w odnalezieniu schronienia.
Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO