Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

REGION

Kolejne miliony na realizację ekonomii społecznej w Świętokrzyskiem

środa, 27 września 2023 14:10 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Kolejne miliony na realizację ekonomii społecznej w Świętokrzyskiem
Kolejne miliony na realizację ekonomii społecznej w Świętokrzyskiem
Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

67 mln złotych trafi do świętokrzyskich podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. W środę, 27 września, odbyła się specjalna konferencja, podczas której podsumowano dotychczasowe działania, a także podpisano umowy na realizację nowych.

W województwie świętokrzyskim działają dwa ośrodki wsparcia ekonomii społecznej: Kielecko-Ostrowiecki OWES - reprezentowany przez Stowarzyszenie „Integracja i Rozwój” oraz Świętokrzyski OWES- realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z partnerami.

Jak podkreśla Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, pieniądze przeznaczane na realizację działań w ramach ekonomii społecznej mają pomóc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem.  

- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej przewidział bardzo duże środki związane z funkcjonowaniem i rozwojem ekonomii społecznej w naszym regionie.  W ramach naszego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przeznaczyliśmy 67 milionów złotych.  Dla mnie najważniejsze jest to, że wszystkie podmioty ekonomii społecznej, które zdecydują się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami otrzymają bezzwrotną dotację w wysokości blisko 64 tysięcy złotych. Takie pieniądze dostaną też ci, którzy zdecydują się na założenie nowego podmiotu ekonomii społecznej – powiedziała wicemarszałek.

Ks. Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas podkreśla, że ŚOWES wspiera ekonomię społeczną w województwie świętokrzyskim na kilku płaszczyznach.

- Możemy tu wyróżnić trzy obszary działania. Pierwszy to animacja i zachęta, a także inspirowanie osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, do tworzenia nowych przedsięwzięć i podejmowania takich aktywności, dzięki którym będą mogli samodzielnie się utrzymywać. Wśród naszych zadań możemy wymienić także finansowanie utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Trzeci wymiar to wspieranie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Robimy to między innymi poprzez doradztwo oraz dofinansowanie osób, które zostały zatrudnione przez takie podmioty – wymienia ks. Słowik.

Jednym z zadań, jakie stoją przed ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej na najbliższe sześć lat jest utworzenie w całym województwie świętokrzyskim 600 nowych miejsc pracy.  

-  Cieszy to, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazuje ogromne środki na realizację takich działań. Jest to pomoc trafiająca do tych, którzy często dotknięci są różnego rodzaju problemami, ale chcą o siebie walczyć. Takim ludziom wręcz należy się pomoc – powiedział senator Krzysztof Słoń.

Podczas konferencji pn. „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju” odbyła się debata z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli władz odpowiedzialnych za rozwój ekonomii społecznej w kraju i w regionie. Podczas debaty rozmawiano o tym,  jak skutecznie wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej i z jakimi wyzwaniami w najbliższym czasie sektor ekonomii społecznej będzie się mierzyć.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był Jarmark Ekonomii Społecznej, podczas którego zaprezentowano ofertę  regionalnych PES.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO