Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Powiatowy Urząd Pracy pomoże w ramach tarczy antykryzysowej

środa, 17 czerwca 2020 09:50 / Autor: Wiktoria Zagórska Strzelec
Wiktoria Zagórska Strzelec

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął kolejną turę naboru wniosków w ramach tarczy antykryzysowej. Pomoc skierowana jest do organizacji pozarządowych i przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.

Do 29 czerwca 2020 r. organizacje pozarządowe mogą składać dokumenty o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w związku z epidemią koronawirusa.

” Warunkiem uzyskania wsparcia jest między innymi wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej, dofinansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych”, informuje Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

O udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą ubiegać się również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów o co najmniej 30 proc., 50 proc. lub 80 proc.

Dokumenty można składać poprzez portal praca.gov.pl lub w formie papierowej do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu głównym budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Kolberga 4, w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „Tarcza Antykryzysowa". Ważne również, aby wnioski złożyć do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracownika w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje na stronie https://kielce.praca.gov.pl/

Nowy numer!
47/2020 47/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO