Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

Miliony na świętokrzyską kulturę

piątek, 26 sierpnia 2016 14:06 / Autor: Redakcja
Miliony na świętokrzyską kulturę
fot. Dariusz Skrzyniarz
Miliony na świętokrzyską kulturę
fot. Dariusz Skrzyniarz
Redakcja
Redakcja

Centrum Multimedialne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, multimedialny spacer śladami Ossolińskich na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe oraz projekt kompleksowej rewitalizacji kieleckiej Karczówki – m.in. te przedsięwzięcia zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej marszałek Adam Jarubas podpisał pre-umowy z przedstawicielami instytucji, które otrzymają unijne dotacje w ramach działania „Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. 

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęło w sumie 80 projektów, na łączną wartość wnioskowanego dofinasowania ponad 309 mln zł, co pięciokrotnie przewyższało dostępną alokację w wysokości nieco ponad 63,5 mln zł. Po ocenie merytorycznej 42 projekty spełniły kryteria dopuszczające oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się ostatecznie 6 projektów na łączną kwotę dofinasowania ponad 58,2 mln zł. Pozostałe projekty trafiły na listę rezerwową. Dzisiaj marszałek województwa Adam Jarubas podpisał pre–umowy: 

−z Andrzejem Dąbrowskim, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach na projekt „Rozwój zasobów WBP im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne” (całkowita wartość przedsięwzięcia to 15 mln 89 tys. zł, w tym 12 mln 71 tys. zł dotacji z RPO), 

−z Januszem Wójcikiem, dyrektorem Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na przedsięwzięcie pn. „Muzeum Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich” (wartość projektu 2 mln 180 tys. zł, unijne dofinansowanie – 1mln 418 tys. zł), 

−oraz z ks. Janem Oleszko z Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Kielcach na projekt „Kompleksowej rewitalizacji Karczówki wraz z przystosowaniem do celów kulturalnych i turystyki historycznej” (wartość całkowita to 3 mln 710 tys. zł, w tym 2 mln 847 tys. zł dotacji z RPO). 

Dwie pierwsze pre-umowy dla projektów wybranych do dofinasowania zostały podpisane już wcześniej: z Ostrowcem Świętokrzyskim na projekt pn.: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” ( koszt całkowity inwestycji ponad 21 mln zł, w tym dofinasowanie ponad 16,9 mln zł) oraz z gminą Bieliny na „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” (koszt całkowity inwestycji ponad 15 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 12 mln zł).

Źródło: wiadomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO