Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

Czynsz wyższy o sto procent – radny mówi o skandalu, miasto tłumaczy sprawę

środa, 26 stycznia 2022 12:11 / Autor: Weronika Kępa
Czynsz wyższy o sto procent – radny mówi o skandalu, miasto tłumaczy sprawę
Czynsz wyższy o sto procent – radny mówi o skandalu, miasto tłumaczy sprawę
Weronika Kępa
Weronika Kępa

– Otrzymuję telefony od kieleckich przedsiębiorców, którzy dzierżawią lub wynajmują grunty od miasta z informacją, że bez jakiejkolwiek wcześniejszej zapowiedzi podniesiono im stawki za czynsz nawet o sto procent. Otrzymali tę informację listownie, a obowiązująca stawka została wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku – informuje Marcin Stępniewski.

Radny twierdzi, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. – Tak drastyczne podwyżki czynszów to absolutny skandal, tym bardziej, że wielu kielczan jest w bardzo trudnej sytuacji wynikającej z ogólnoświatowego kryzysu i rosnącej inflacji. Przedsiębiorcy powinni zostać zawiadomieni o tym fakcie znacznie wcześniej, ale przede wszystkim podniesienie stawek nie powinno nastąpić w takim czasie oraz nie powinny być na takim poziomie – dodaje Stępniewski.

Jak informuje radny, zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem prezydenta przyjętym 29 grudnia 2021 roku.– Wielu z przedsiębiorców, którzy kontaktowali się ze mną, wskazało, że po tak drastycznych podwyżkach muszą poważnie zastanowić się, czy dalsze prowadzenie ich biznesu jest wciąż zasadne. Jeśli jednak mieliby to robić, to konieczne będzie podwyższenie cen, na czym ucierpią wszyscy kielczanie, a dodatkowo wpłynie to również na wzrost inflacji – tłumaczy Stępniewski.

O wytłumaczenie zaistniałej sytuacji poprosiliśmy Urząd Miasta. Otrzymaliśmy informację, że obowiązujące dotychczas stawki czynszu za dzierżawę i najem gruntów Miasta Kielce i Skarbu Państwa, np. w przypadku gruntów przeznaczonych pod działalność handlową i usługi, mimo galopującej inflacji, nie były zmieniane od 2005 roku.

– Władze miasta miały świadomość konieczności uaktualnienia opłat za dzierżawę gruntów gminnych już w latach poprzednich, ale ze względu na pojawienie się pandemii, nie podjęto takiej decyzji – tłumaczy Tomasz Porębski, rzecznik prasowy prezydenta Kielc.

– Dodatkowo, w okresie pierwszej fali pandemii, wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców, miasto obniżyło obowiązujący czynsz o dziewięćdziesiąt procent. Z uwagi na to, że aktualna sytuacja pozwala na prowadzenie na dzierżawionych gruntach działalności w normalnym trybie, ponownie konieczne stało się uaktualnienie obowiązujących od wielu lat stawek – mówi.

Wzrost czynszu, oprócz inflacji, uwzględnia również uwarunkowania rynku. – Ogłoszone przetargi na dzierżawę gruntów wykazały, iż obowiązujące stawki są znacznie niższe niż wylicytowane i sama waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen byłaby niewystarczająca. Największy wzrost stawek odnotowany zostanie w strefie centralnej dla gruntów przeznaczonych pod działalność handlową i usługową. Wynika to ze zrównania stawek czynszu za dzierżawę gruntów (poza pasami drogowymi), z opłatami naliczanymi przez Miejski Zarząd Dróg za zajęcie pasa drogowego – wyjaśnia Porębski.

Drugą grupę gruntów, których czynsz za dzierżawę uległ od 1 stycznia znacznemu wzrostowi, stanowią te wykorzystywane pod parkingi, miejsca postojowe i garaże, a także wykorzystywane pod działalność sportowo-rekreacyjną.

Jak tłumaczy miasto, w każdej umowie zawieranej przez gminę Kielce widnieje zapis, że w przypadku podjęcia zarządzenia ustalającego nowe stawki czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce i Skarbu Państwa, zmiana czynszu wprowadzana będzie w drodze pisemnego powiadomienia dzierżawcy o jego wysokości.

Prezydent nie wyklucza jednak, że w sytuacjach kryzysowych osoby prowadzące działalność gospodarczą na dzierżawionych od gminy gruntach będą otrzymywać okresową obniżkę czynszów.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO