Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Większe wsparcie dla niepełnosprawnych. Wiceminister konsultował w Kielcach nowy rządowy program

wtorek, 05 września 2017 13:06 / Autor: Dariusz Skrzyniarz
Dariusz Skrzyniarz

Wsparcie dla kobiet w ciąży, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, poradnictwo czy usługi rehabilitacyjne. To część priorytetów rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Budżet proponowanych działań liczy się w miliardach a spora część powstającego projektu dotyczy osób niepełnosprawnych. O to, w jakim zakresie powinna być udzielana tego typu pomoc, przedstawiciele rządu pytali pracowników instytucji odpowiedzialnych za pomoc społeczną w regionie świętokrzyskim.

Według danych GUSu prawie 5 milionów Polaków to osoby niepełnosprawne. Zapewnienie wsparcia tym osobom jest obowiązkiem administracji publicznej. Opracowywany w rządzie program „Za życiem” ma uzupełnić już funkcjonujące rozwiązania i umożliwić pełną integrację społeczną. Planowane działania skierowane na potrzeby niepełnosprawnych konsultował w Kielcach Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Zakłada się, że 12,2 procent naszego społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnością. Ci ludzie też mają swoje potrzeby, prawa i marzenia. Żeby je realizować wymagają wsparcia zarówno ze strony bliskich, jak i administracji publicznej, czyli rządu i samorządów – mówił Krzysztof Michałkiewicz.

W czerwcu Sejm uchwalił pierwszy pakiet ustaw odnoszących się do opieki nad niepełnosprawnymi. Dotyczył on powołania między innymi nowej formuły mieszkań chronionych czy szeregu rozwiązań aktywizacji zawodowej wśród niepełnosprawnych. - Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania drugiego pakietu regulacji dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, zmian w kodeksie pracy i zakresu zasiłków chorobowych z tytułu choroby dziecka niepełnosprawnego - wyliczał Mirosław Przewoźnik, dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych w MRPiPS.

W naszym województwie mieszka około 103 tysiące osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej mogą oni liczyć na wsparcie PFRONu. Instytucja przekazuje dofinansowania do 3400 firm na wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników. - Współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku w otwartych konkursach przekazaliśmy im ponad 3,4 mln zł na działalność statutową. Poza tym, część zadań realizujemy za pośrednictwem samorządów. W tym roku 34 miliony trafiły do starostw powiatowych i 6 mln do Sejmiku województwa świętokrzyskiego - mówił Andrzej Michalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Według założeń programu „Za Życiem” na szerokie wsparcie dla niepełnosprawnych i ich rodzin do 2021 roku wydamy ponad 3 miliardy złotych.

Nowy numer!
42/2020 42/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO