Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

PUBLICYSTYKA

Razem zrobimy więcej

wtorek, 21 listopada 2017 05:31 / Autor: Tygodnik eM Kielce
Tygodnik eM Kielce

Rozmowa z Agatą Wojtyszek, wojewodą świętokrzyskim.

- Jest Pani wojewodą już blisko dwa lata. Co przyniosło Pani największą satysfakcję?

- Dwie sprawy: program „Rodzina 500+”, poprawiający byt ekonomiczny polskich rodzin, oraz planowana w Kielcach inwestycja Głównego Urzędu Miar, która jest szansą na rozwój całego regionu.

- Ile dzieci z regionu świętokrzyskiego skorzystało z programu „Rodzina 500+”?

- Około 131 tysięcy. W naszym regionie wiele rodzin żyło na skraju ubóstwa; dzięki tym środkom poprawiła się ich sytuacja materialna. Pieniądze wydawane są na podstawowe potrzeby, edukację, wypoczynek. To cieszy.

- A jak jest realizowane „Mieszkanie+”?

- Podpisaliśmy umowę z gminą Kielce na budowę 150 mieszkań. Programem interesują się też Sandomierz oraz Busko-Zdrój. Mam nadzieję, że przystąpią do niego kolejne gminy. Rodziny powiększają się, więc ruszył program „Maluch+”, który ma zapewnić opiekę najmłodszym, gdy matki decydują się pójść do pracy. Powstają więc żłobki, przedszkola, kluby dla dzieci do trzech lat. Moim marzeniem jest, aby w każdej gminie powstały takie placówki.

- Wspieracie także seniorów… Do nich są skierowane dwa programy.

- Pierwszy to „Senior+”. Dzięki niemu powstają domy i kluby seniora między innymi w Gnojnie, Słupi Koneckiej, Łagowie, Kunowie, Kazimierzy Wielkiej. Drugi to bezpłatne leki dla osób, które ukończyły 75 lat. W naszym regionie korzysta z tych programów ponad 85 tysięcy seniorów.

- Do regionu płyną także rządowe środki na poprawę infrastruktury w służbie zdrowia. Na co są przeznaczone?

- Ostatnio otrzymaliśmy 17 milionów złotych na szpitalne oddziały ratunkowe. Podpisaliśmy już umowy z Ostrowcem, Skarżyskiem, Włoszczową, gdzie powstaną nowe lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. Kiedy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego liczą się sekundy, takie inwestycje są bezcenne. Dobrze wyposażony SOR z lądowiskiem umożliwiającym szybką komunikację z ośrodkami medycznymi w całym kraju poprawia bezpieczeństwo nas wszystkich.

- Czołową inwestycją jest wspomniane laboratorium Głównego Urzędu Miar. Co oznacza ona dla Kielc i regionu?

- Oznacza prestiż, rozwój gospodarczy, miejsca pracy dla młodych ludzi oraz rozwój uczelni wyższych, ponieważ powstaną nowe kierunki kształcące kadry dla laboratorium. Wybór Kielc poprzedziły miesiące rozmów. Teraz trzeba dobrze przygotować inwestycję. Współpracujemy z prezydentem Kielc i przedstawicielami GUM, aby jej realizacja niebawem się rozpoczęła. Potrzebne jest jednak zaangażowanie wielu osób, w tym samorządu województwa, aby uzyskać niezbędne środki finansowe na ten cel. Ważne będzie także wsparcie przedsiębiorców. Na świecie wokół takich laboratoriów rozwija się przemysł. Myślę, że tak będzie również w Kielcach.

- Od dwóch lat modernizowane są drogi i koleje w regionie.

- Przede wszystkim „siódemka”. Niedawno oddaliśmy do użytku ponad 20 kilometrów trasy od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim. Podpisane zostały umowy na odcinek od Skarżyska do granicy z Mazowszem. Na tę infrastrukturę drogową czekaliśmy całe lata. Oprócz dróg krajowych, budujemy drogi lokalne. Przez dwa lata dofinansowaliśmy 119 zadań. Do świętokrzyskich samorządów popłynęło ponad 80 milionów złotych. Przebudowano dzięki temu 238 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. To poprawia bezpieczeństwo komunikacyjne mieszkańców.

- A koleje?

- To przebudowa Centralnej Magistrali Kolejowej, linii nr 8 (Warszawa – Kielce – Kraków), linii nr 25 (Końskie - Skarżysko – Sandomierz) oraz modernizacja dworców PKP. Do rządowego programu zostały wpisane dworce w Kielcach i Włoszczowie. Inwestycje, związane ze sprawnym podróżowaniem, wpływają na rozwój gospodarczy.

- Ważne miejsce zajmuje polityka historyczna.

- Przygotowujemy się do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Włączyliśmy się w rządowy program „Niepodległa” na lata 2018-2021. Spośród wszystkich projektów na edukację patriotyczną, które przedstawili wojewodowie, to właśnie nasz wygrał grant, dzięki któremu zorganizowaliśmy konkurs filmowy dla dzieci i młodzieży, zatytułowany „Co to znaczy być patriotą?”. Na pierwszą edycję wpłynęło około 30 prac. Myślę, że będziemy to kontynuować. Ponadto w każdym powiecie odbywa się „Korowód Niepodległości”, w którym uczestniczy młodzież szkolna. Wiele działań realizujemy dzięki bardzo dobrej współpracy z prezydentem Kielc. Najbliższe to premiera filmu „Wódz” o Józefie Piłsudskim. Odbędzie się 5 grudnia z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka.

- Jakie są perspektywy na przyszłość?

- Posiadamy bardzo wiele atutów. Żyjemy w pięknym regionie, który zawsze należał do Polski. Mamy potencjał gospodarczy, centralne położenie, piękny krajobraz, historię, zabytki, z których powinniśmy być dumni. Region jest naszym dobrem i tylko wspólne działanie może przyczynić się do jego rozwoju i przynieść nam wszystkim sukces.

- Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Nowy numer!
42/2020 42/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO