Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

REGION

Siedem miliardów dla regionu. Nowy program unijny rozpoczęty

wtorek, 31 stycznia 2023 13:27 / Autor: Michał Łosiak
Siedem miliardów dla regionu. Nowy program unijny rozpoczęty
Fot. UMWŚ
Siedem miliardów dla regionu. Nowy program unijny rozpoczęty
Fot. UMWŚ
Michał Łosiak
Michał Łosiak

Przedsiębiorczość, ochrona środowiska, infrastruktura – to główne cele nowego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W Targach Kielce odbyła się inauguracja unijnej perspektywy 2021-2027. Województwo może liczyć na prawie 1,5 miliarda euro.

To około siedem miliardów złotych. Na projekty „twarde”, infrastrukturalne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakontraktowano w programie 1 miliard 51 milionów euro. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na inwestycje w ochronę klimatu. Będzie to około 350 milionów euro.

Bez wsparcia nie pozostaną przedsiębiorcy, dla których zarezerwowano 105 milionów euro. Zmieni się jednak forma wsparcia. Nie będą to – jak dotąd – dotacje, ale pożyczki.

– Jestem przekonany, że zapisy nowego programu są odpowiedzią na wyzwania stojące przed naszym regionem. Nie mam również wątpliwości, że mądrze i z rozwagą wykorzystamy fundusze unijne, by stworzyć warunki do rozwoju we wszystkich obszarach. Nasz program koncentruje się przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz na inwestycjach przyjaznych środowisku. Pamiętamy o mieszkańcach regionu. Będziemy inwestować w ich edukację, zdrowie i rozwój. Nie zapomnimy o rynku pracy – zapewniał Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W kontrakcie programowym zapisane są również kluczowe dla regionu inwestycje. Pieniądze zostaną przeznaczone na II etap budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego, budowę Centrum Badań Molekularnych, Ambulatorium przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii i w Czerwonej Górze. W planie jest także powstanie szpitala jednodniowego w Sandomierzu i inkubator „Californa” w Kieleckim Parku Technologicznym.

– Rozpoczynamy wprowadzanie programu. To naprawdę duże pieniądze. W dalszym ciągu mamy wyzwania, którymi powinniśmy się zająć i ogromne potrzeby. Są to braki badawczo-rozwojowe świętokrzyskich firm. Nie mają one obecnie możliwości korzystania z wielu nowoczesnych technologii. Waszym walorem jest przyroda, środowisko naturalne i piękne góry. Wysiłki w tym obszarze są bardzo ważne  – mówiła Angela Martinez Sarasoli, kierownika Działu w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Program został zatwierdzony 7 grudnia. Na projekty „miękkie”, społeczne z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, trafi prawie 405 milionów euro.

– Pracowaliśmy ciężko, diagnozowaliśmy potrzeby naszych mieszkańców. Wszystkie zapisy służą temu, abyśmy osiągnęli nasze cele. Chcemy jednak mieć dobrych partnerów, którzy będą składali dobre projekty – wyjaśniała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Pierwsze konkursu na projekty „miękkie” mają pojawić się na w okolicach marca i kwietnia. O pieniądze na przedsięwzięcia infrastrukturalne będziemy mogli ubiegać się najprawdopodobniej od maja.

– Wyzwaniem w województwie świętokrzyskim jest także depopulacja. Musimy także uwzględnić grupy, które są wykluczone z rynku pracy. Mówimy tu m.in. o osobach młodych. Powinni oni mieć szansę na dobrej jakości zatrudnienie. Chcemy również zwiększać obecność kobiet na rynku pracy. Drugim celem jest wyciąganie osób ze strefy ubóstwa. Proponujemy szerokie wsparcie. Cieszymy się z programów pomagającym osobom starszym i tym, których dotknął kryzys bezdomności. Niezwykle ważna jest edukacja i szkolenie ustawiczne. Chcemy, aby jak najwięcej osób dorosłych brało w nim udział. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy ukraińskim uchodźcom. Wprowadziliśmy rozwiązania, które mogą się przyczynić do wsparcia dla tych, którzy uciekli przed wojną. Mówimy o czterech milionach złotych – dodała Muriel Guin, kierownik Działu z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Podczas inauguracji programu obecna była Małgorzata Jarosińska - Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

– Jest mi niezmiernie miło być z wami w tym momencie dlatego, że możemy razem świętować inaugurację programu. Jest on większy niż w poprzedniej perspektywie. Warto także pamiętać, że do regionu wpłynęło dotąd ponad dziesięć miliardów złotych z Unii Europejskiej – podkreślała .

Jak zauważył prof. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do regionu będą napływały pieniądze również z innych programów unijnych.

– To przecież jeszcze około 400 milionów euro z programu Rozwoju Polski Wschodniej i Krajowy Plan Odbudowy. Zachęcam do korzystania z tych pieniędzy – zauważył.

Senator Krzysztof Słoń zwrócił uwagę na konieczność wykorzystywania pieniędzy unijnych w celu zwalczania dotykających region problemów.

– Chciałbym, aby każdy dzień przynosił wszystkim tym, którzy są za to odpowiedzialni satysfakcję z tego, że przyczynili się do realizacji poszczególnych projektów. Mamy szereg wyzwań, ale zdajemy sobie sprawę, że jeśli nie będziemy przeciwdziałać tym zjawiskom to będą one narastać. Każdy dzień powinien być więc dniem inwestowania – dodał.

– Zaczynamy inwestować i to wbrew pozorom nie w projekt świętokrzyski, ale europejski. To jest nasz priorytet. My najlepiej wiemy jak te pieniądze wydać, aby Europa lepiej żyła. Przebudowujemy Polskę, zmieniamy ją, dzięki wsparciu. Tylko zjednoczona Europa może coś światu zaoferować. Nie mamy się czego wstydzić, bo mamy ogromny potencjał – zapewniał z kolei Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO