Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Prokuratura Krajowa oskarżyła 6 osób. Wśród nich byli prezesi i burmistrz

wtorek, 03 kwietnia 2018 15:10 / Autor: Redakcja
Chodyra Mike | Shutterstock
Redakcja

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie oskarżył 6 osób w sprawie bezprawnych działań podejmowanych w związku z planami inwestycyjnymi na nieruchomościach gruntowych gminy Połaniec. Wśród oskarżonych znajduje się m.in. burmistrz Połańca Jacek T. oraz były prezes SSE Starachowice Cezary T.

Akt oskarżenia obejmuje w sumie 6 osób: burmistrza Połańca Jacka T., byłego prezesa SSE Starachowice Cezarego T., byłego wiceprezesa SSE Starachowice Zdzisława K., byłą prokurent SSE Starachowice Annę J., byłego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzeja P. oraz warszawskiego przedsiębiorcę Dariusza M.

Jak informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej plany oskarżonych przewidywały przejęcie przez spółkę zarządzaną przez oskarżonego Dariusza M. gminnych nieruchomości gruntowych i włączenie ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice oraz uzyskanie profitów finansowych związanych z przynależnością do tej strefy, a także uzyskanie pomocy finansowej na inwestycje związane z ekologicznymi źródłami energii.Z ustaleń PK wynika, że w latach 2013 – 2014 były prezes WFOŚiGW w Kielcach Andrzej P., w rozmach z przedsiębiorcą z Warszawy, oskarżonym Dariuszem M., powoływał się na swoje wpływy w urzędzie, a przede wszystkim u burmistrza Połańca. Oskarżony Andrzej P. nie tylko powoływał się na te wpływy, ale także podjął się załatwienia korzystnego rozstrzygnięcia dla przedsiębiorcy z Warszawy w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy Połaniec w zamian za obietnicę osiągnięcia przez niego korzyści majątkowych.

„Były prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzej P. podjął się również pośrednictwa w uzyskaniu przez firmę oskarżonego Dariusza M. dofinansowania budowy farm fotowoltaicznych ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zamian za udzieloną mu obietnicę osiągnięcia korzyści majątkowej. Obietnica korzyści majątkowej dotyczyła obietnicy powołania Andrzeja P. na prezesa dwóch firm Dariusza M. i wypłacenia mu 2 proc. prowizji od wartości dofinansowania dla NFOŚ i GW w Warszawie” - czytamy na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.Andrzej P. został również oskarżony o to, że przekroczył uprawnienia podczas przyjmowania i rozpoznawania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Kielcach.

Jacek T., burmistrz Połańca został oskarżony o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.Cezary T., były prezes SSE Starachowice oraz Zdzisław K., były wiceprezes tej instytucji zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień podczas wydawania zezwolenia dla firmy Dariusza M. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice i wydanie tego zezwolenia pomimo wad uniemożliwiającymi  jego wydanie.

Dariuszowi M. prokurator zarzucił oferowanie Andrzejowi P. korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej.

Anna T. został oskarżona o składanie fałszywych. zeznań, które miały służyć za dowód w postępowaniu karnym (art. 233 par. 1 kodeksu karnego).

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Kielcach.

Źródło: pk.gov.pl

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO