Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Otrzymali "Czyste Serca"

piątek, 05 października 2018 13:01 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Świetlica socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "Passa" z Kielc, Fundacja "Przystanek Dziecko im. Alberta Schweitzera z Daleszyc, Stowarzyszenie "Głowa do Góry" z Rżuchowa oraz podharcmistrz Grażyna Gąsior z Rudek i ojciec Paweł Chmura z zakonu ojców Franciszkanów w Chęcinach to laureaci tegorocznej nagrody "Czyste Serce", przyznawanej przez wojewodę świętokrzyskiego za bezinteresowna działalność na rzecz regionu. Uroczysta gala, podczas której laureaci otrzymali statuetki, odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Kielcach.

 

Nagroda w postaci statuetki szklanego serca ma charakter honorowy i jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc. W tym roku wyróżnienie zostało wręczone w pięciu kategoriach i były to instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie lub akcja, osoba fizyczna oraz innowacje społeczne.

W kategorii instytucja nagrodę otrzymała świetlica socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku. W imieniu dyrekcji statuetkę odebrała pracująca w tej placówce Grażyna Bień. Na zajęcia do świetlicy uczęszcza około 60-cioro dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, które nie potrafią nawiązać bliższych relacji z równieśnikami i dorosłymi, mają problemy edukacyjne, a czasem nawet brakuje im nawyków higienicznych. Większość z nich pochodzi z rodzin niezaradnych wychowawczo, znajdujących się w kryzysie, niepełnych, ubogich, nadużywających alkoholu, bez stałego źródła utrzymania. Wychowankowie świetlicy uczestniczą w warsztatach plastycznych, sportowych, muzycznych, rękodzielniczych i kulinarnych. Organizowane są dla nich również zajęcia podczas wakacji letnich i ferii zimowych.

W kategorii organizacja samorządowa kapituła nagrodziła Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "Passa" z Kielc, które działa od 2012 roku i zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałaniem bezrobociu wśród osób nieaktywnych zawodowo oraz działaniem na rzecz rozwoju edukacji, oświaty, sportu i bezpieczeństwa. Statuetka "Czystego Serca" trafiła również do rąk Fundacji "Przystanek Dziecko im. Alberta Schweitzera z Daleszyc, która została nagrodzona za organizację Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego. W kategorii osoba fizyczna kapituła przyznała dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymała podharcmistrz Grażyna Gąsior z Rudek, a drugie ojciec Paweł Chmura z zakonu ojców Franciszkanów w Chęcinach. Jest on certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz dyrektorem ośrodka San Damiano prowadzonego przez Klasztor Franciszkanów oraz założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia PADRE.

W kategorii innowacje społeczne nagrodę otrzymało Stowarzyszenie "Głowa do Góry" z Rżuchowa, które zostało założone w ubiegłym roku i prowadzi Dom Spokojnej Książki. Jest to sześciometrowy regał, na którym zgromadzone zostało kilka tysięcy niechcianych i zapomnianych książek, podarowanych przez osoby z całej Polski, Islandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Są to książki, których właściciele chcą się pozbyć, ale nie potrafią ich wyrzucić, bo stanowią dla nich wartość sentymentalną.

Spotkanie w Zespole Szkół Muzycznych uświetnił występ uczniów oraz prezentacje działalności poszczególnych laureatów. Na fortepianie zagrali Julita Niedzielska, Kamila Wawrzeńczyk, Maja Walesińska, Ilona Karczewska i Eryk Parchański.

Nowy numer!
47/2020 47/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO