Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Nowy nabór do OHP

piątek, 14 września 2018 10:38 / Autor: Weronika Grela
Weronika Grela

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuję, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek opiekuńczo- wychowawczych OHP na rok szkolny 2018/2019. Nabór trwa do 30 września.

Zadaniem OHP jest wyrównanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem. Najbardziej potrzebujący, przyjmowani są do jednostek stacjonarnych, w którym mają zapewnioną bezpłatną, całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP swoim zasięgiem obejmują blisko tysiąc uczestników kształcących się w: Kielcach, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Starachowicach.

Nauka realizowana jest w szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych oraz gimnazjach z klasami przysposabiającymi do pracy, a kształcenie praktyczne u pracodawców, działającym na lokalnym rynku pracy bądź w warsztatach szkoleniowych OHP.

OHP.jpg

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO