Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Kto zostanie "Świętokrzyskim Aniołem Dobroci"?

wtorek, 29 września 2020 15:35 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Do 16 października można zgłaszać kandydatów do Nagrody "Świętokrzyski Anioł Dobroci". Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję tych, którzy są zaangażowani w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej.

Ideą plebiscytu "Świętokrzyski Anioł Dobroci" jest uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocja instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. W drugiej nagradzane są jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, które tworzą i realizują innowacyjne projekty.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych działających w sferze pomocy społecznej, a także laureaci poprzednich edycji nagród. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 października. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 13 88 lub 41 342 17 18.

Nowy numer!
47/2020 47/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO