Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Jak wypadła matura w świętokrzyskim? OKE raportuje

wtorek, 11 sierpnia 2020 11:30 / Autor: Weronika Kępa
Weronika Kępa

Do czerwcowego egzaminu dojrzałości przystąpiło blisko dziewięć tysięcy absolwentów świętokrzyskich liceów i techników. Wymagany próg procentowy przekroczyło niespełna trzy czwarte z nich.

Tegoroczni maturzyści musieli przystąpić do co najmniej czterech egzaminów pisemnych: trzech obowiązkowych na poziomie podstawowym i przynajmniej jednego wybranego na poziomie rozszerzonym. Z uwagi na pandemię koronawirusa egzaminy ustne nie odbyły się.

Do matury w terminie głównym, oprócz tegorocznych absolwentów, przystąpili również ci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy chcieli poprawić swoje wyniki z lat ubiegłych.

Łącznie egzaminy zdawało 8 846 osób ze świętokrzyskich szkół średnich, z czego ponad pięć tysięcy stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. W regionie maturę zdało 73 procent uczniów - to jeden punkt procentowy mniej niż wynosi ogólnopolska średnia. Egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu nie zaliczyło ponad 900 osób. W większości są to uczniowie techników.

- Porównując te wyniki z rokiem poprzednim wypadliśmy niestety trochę gorzej, zarówno jeśli chodzi o nasze województwo, jak i cały kraj - mówi Kazimierz Mądzik, kurator świętokrzyski. - Dużą różnicę w wynikach można zaobserwować szczególnie patrząc na technika - w zeszłym roku zdawalność była na poziomie około 66 procent, w tym na poziomie 55. Wydaje mi się, że pandemia zrobiła swoje i ta duża przerwa między zakończeniem roku, a maturami niekoniecznie została przez wszystkich uczniów właściwie wykorzystana - dodaje.

Z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym świętokrzyscy uczniowie najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim - średnia na poziomie 68 procent. Z kolei najgorzej z językiem polskim - 48 procent. Najlepiej z przedmiotów rozszerzonych wypadł język włoski, jednak liczba osób go zdających była niewielka (czternaście), dobrze wypadły również pozostałe języki obce oraz biologia.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również zdających w terminie dodatkowym i poprawkowym, zostaną udostępnione przez OKE 30 września.

Nowy numer!
46/2020 46/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO