Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Gminy zainwestują w kanalizacje i nie tylko

poniedziałek, 30 kwietnia 2018 12:30 / Autor: Redakcja
Redakcja

Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową zostaną zrealizowane w Górnie, Bielinach i Nowej Słupi. Prace otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowy o przekazanie pieniędzy już zostały podpisane.

W Nowej Słupi przebudowania zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w Starej Słupi. Na terenie gminy rozbudowana zostanie także sieć wodno–kanalizacyjna. Kolejna podpisana umowa dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia. Uzupełniona zostanie również sieć wodociągowa na terenie gminy.

Marszałek Adam Jarubas podpisał także umowę na rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które maja zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, bazujące na potencjale endogenicznym obszaru.

Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków powstanie także w gminie Górno. Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w aglomeracji Skorzeszyce. Dzięki tej inwestycji blisko 3,5 tysiąca mieszkańców z terenu gminy Górno uzyska możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Skorzeszycach i kanalizacja sanitarna w Woli Jachowej oraz Górnie. Zamontowany zostanie także inteligentnych system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Pieniądze z RPO na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów” otrzyma również gmina Bieliny. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszańców Makoszyna, Belna, Lechowa, Górek Napękowskich i Napękowa. Przedsięwzięcie obejmie także budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łagów w miejscowości Lechówek. Działania projektowe obejmują budowę 35,37 km kanalizacji sanitarnej z czego 30,94 km na terenie gminy Bieliny oraz 4,43 km na terenie gminy Łagów.

Źródło: biuro prasowe Urzedu Marszałkowskiego

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO