Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Niepodlegla

Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Kielecczyzna w walce z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem w latach 1939-1956"

sobota, 08 maja 2021 13:18 / Autor: Paweł Michalec
Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Kielecczyzna w walce z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem w latach 1939-1956"
Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Kielecczyzna w walce z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem w latach 1939-1956"
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Celem audycji jest ukazanie zaangażowania mieszkańców regionu świętokrzyskiego w walkę o niepodległość Polski podczas II wojny światowej oraz upamiętnienie ofiar zbrodni niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

Radio eM Kielce od ponad 20 lat promuje edukację historyczną skierowaną do różnych grup wiekowych, poprzez produkcję i emisję, słuchowisk radiowych oraz audycji tematycznych. Ponadto na łamach wydawanego przez nas największego tygodnika w regionie „eM Kielce” promujemy edukację historyczną i podnosimy wiedzę z tego zakresu poprzez cykle artykułów i dodatków historycznych. Dostrzegamy bardzo duże zainteresowanie taką tematyką szczególnie ukierunkowane na prezentację wydarzeń i ludzi związanych z Ziemią Świętokrzyską. W wyżej wymienionym zakresie na stałe współpracujemy z IPN Delegaturą w Kielcach i Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowym w Kielcach, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz stowarzyszeniami historyczno – patriotycznymi.

Celem audycji jest ukazanie zaangażowania mieszkańców regionu świętokrzyskiego w walkę o niepodległość Polski podczas II wojny światowej oraz upamiętnienie ofiar zbrodni niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

                Na Kielecczyźnie już jesienią 1939 roku walczył oddział majora Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal". Wiosną 1940 roku kielczanie byli wśród oficerów mordowanych przez Sowietów w Katyniu i innych miejscach na Wschodzie, w tym czasie przedstawiciele lokalnej elity ginęli w egzekucjach akcji AB prowadzonej przez niemieckiego okupanta. Pomimo to społeczeństwo stawiało opór wstępując do organizacji konspiracyjnych działających w Kielcach i innych miejscowościach regionu. Za swą działalność niejednokrotnie płacili życiem. Symbolem pacyfikacji polskich wsi jest Michniów, gdzie Niemcy spalili ponad 200 osób. Warto dodać, że mieszkańcy Kielecczyzny również ofiarnie ratowali ludność żydowską. Po wojnie blisko 300 osób z województwa świętokrzyskiego zostało uhonorowanych Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

            Z Kielecczyzną związane są także oddziały partyzanckie Armii Krajowej legendarnych dowódców takich jak: Jan Ponury "Piwnik", Eugeniusz Kaszyński "Nurt", Marian Sołtysiak "Barabasz", Antoni Heda "Szary". Tutaj formowała się także Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych (11.08.1944 w majątku Lasocin).

            Po II wojnie światowej żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji antykomunistycznych byli więzieni, torturowani i mordowani w Więzieniu Kieleckim i innych miejscach kaźni - budynkach Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej i NKWD.

            Dostrzegamy potrzebę nieustannego podtrzymywania pamięci oraz poszerzania wiedzy o ludziach, wydarzeniach oraz miejscach związanych z tamtą historią, kształtowania postaw patriotycznych wśród mieszkańców Kielecczyzny oraz integrowanie środowisk kultywujących pamięć historyczną.

            W ramach projektu planujemy cykl audycji radiowych ukazujących zaangażowanie mieszkańców regionu świętokrzyskiego w walkę o niepodległość Polski podczas II wojny światowej oraz upamiętnienie ofiar zbrodni niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu. Cykl planujemy zakończyć debatą z udziałem historyków i przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

AUDYCJE:

                Zakres tematyczny audycji:

  1. Major Henryk Dobrzański ps. "Hubal" i początki walki partyzanckiej z Niemcami.
  2. Zagłada elit. Przypomnienie osób pochodzących z Kielecczyzny zamordowanych w Katyniu przez Sowietów oraz osób i miejsc, gdzie dokonano egzekucji w ramach niemieckiej akcji AB.
  3. Opór ludności cywilnej wobec okupanta niemieckiego. Działalność konspiracyjna różnych grup społecznych m.in.: nauczycieli, księży. Przywołanie osób, które za swą działalność niepodległościową byli więzieni i mordowani. Przykładem jest błogosławiony ks. Józef Pawłowski, zamordowany w Dachau. Michniów - symbol pacyfikacji polskich wsi. Wieś została spalona za pomoc oddziałom partyzanckim.
  4. Oddziały partyzanckie Armii Krajowej na Kielecczyźnie i ich dowódcy: Jan Ponury "Piwnik", Eugeniusz Kaszyński "Nurt", Marian Sołtysiak "Barabasz", Antoni Heda "Szary".
  5. Pomoc dla ludności żydowskiej. Blisko 300 osób w województwie świętokrzyskim jest uhonorowanych Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Przedstawienie osób, które ratowały Żydów.
  6. Brygada Świętokrzyska NSZ i jej utworzenie 11 sierpnia 1944 roku w majątku Lasocin w powiecie kieleckim.
  7. Więzienie Kieleckie, jako miejsce gdzie Niemcy, a później komuniści więzili, torturowali i mordowali polskich patriotów. Przedstawienie osób, które były tam więzione. Miejsca na Kielecczyźnie, gdzie po II wojnie władze komunistyczne więziły, torturowały i mordowały polskich patriotów, przedstawicieli opozycji antykomunistycznej.
  8. Przedstawienie miejsc pamięci narodowej związanych z czasem II wojny światowej i okresem powojennym, które upamiętniają ofiary zbrodni niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu. Są to: cmentarze, kapliczki, tablice, obeliski, pomniki.

DEBATA:

Ostatnim elementem projektu będzie przeprowadzenie debaty pt: „Kielecczyzna w walce z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem”, którą poprowadzi red. dr Katarzyna Bernat a jej gośćmi będą przedstawiciele IPN Delegatury w Kielcach, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz organizacji pozarządowych. Debata będzie transmitowana poprzez stronę internetową radia i media społecznościowe.

Dodatkowym elementem projektu będzie stworzenie specjalnej strony internetowej promującej projekt oraz pozwalającej na stworzenie podcastów poszczególnych audycji, co da możliwość ich odsłuchania po emisji radiowej.   

Projekt uwzględnia spełnienie wszelkich wymagań związanych z sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce. Produkcja audycji radiowych oraz przeprowadzenie debaty może odbywać się z zachowaniem wszelkich standardów narzuconych przez przepisy prawa. Radio eM posiada trzy studia produkcyjne oraz szereg rozwiązań hybrydowych pozwalających na przeprowadzenie rozmów telefonicznych, internetowych a także steamingowych. W przypadku konieczności ograniczenia kontaktów bezpośrednich, dają one możliwość jednoczesnego kontaktowania się i rejestracji spotkań różnych osób z wielu dowolnych miejsc za pomocą łączy i platform internetowych.

Projekt  „Kielecczyzna w walce z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem w latach 1939-1956" jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Orzeł MON JPGmwp logo JPEGm

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO