Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

Wystawa o Wojskowych Obozach Internowania

poniedziałek, 13 marca 2023 17:24 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Wystawa o Wojskowych Obozach Internowania
Wystawa o Wojskowych Obozach Internowania
Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

„I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982-1983)” – to tytuł wystawy, którą możemy oglądać w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Ekspozycja składa się z 12 plansz opowiadających o idei powstania Wojskowych Obozów  Internowania. W poniedziałek, 13 marca, odbył się wernisaż wystawy.

– Bardzo się cieszę, że ekspozycja stanęła w murach naszej biblioteki. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią, która została na niej zapezentowana. To ważna lekcja historii – powiedział Sylwester Kasprzyk, dyrektor biblioteki.

Głównym celem wystawy jest przypomnienie zdarzeń, jakie miały miejsce 40 lat temu, a więc historii o Wojskowych Obozach Internowania. 

-  Na dwunastu kartach zostały pokazane formy represji, jakim poddawani byli internowani. Plansze przedstawiają także informacje na temat form oporu, jaki stawiali ci internowani. Najwięcej miejsca poświęcono jednak formom prześladowania „niewygodnych” dla komunistów obywateli – powiedział Łukasz Kwiecień, organizator wystawy.

Przypomnijmy, że w Wojskowych Obozach Internowania władze komunistyczne od 5.11.1982 roku do 3.02.1983 roku, pod pozorem ćwiczeń wojskowych, pozbawiły wolności 1711 osób – członków zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność” oraz opozycjonistów zaangażowanych w walkę z komunistyczną dyktaturą, w tym z Kielc i okolicy 60 osób. Ośrodki zostały utworzone w trzynastu jednostkach na terenie funkcjonujących wówczas trzech Okręgów Wojskowych – pomorskiego, śląskiego i warszawskiego.

Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku.

O tym, że ta wystawa to ważna lekcja historii przekonuje także Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

- Edukacji nigdy dosyć. Tak naprawdę nigdy nie możemy powiedzieć, że wszystko wiemy na temat tych minionych czasów. Dlatego gratuluję tym, którzy tę wystawę przygotowali. Mam nadzieję, że zobaczy ją wielu młodych ludzi. Każdy powinien wiedzieć, jak trudne czasy mamy za sobą – powiedział wojewoda.

Na wernisażu pojawił się także senator Krzysztof Słoń.

- Przyszedłem tu z ciekawości. Chciałem poznać nieznane mi do tej pory fakty dotyczące stanu wojennego i tego, w jaki sposób komuniści traktowali wtedy Polaków. Myślę, że każdy powinien poznać historię ludzi, których działalność, poglądy i otwarte umysły nie były w smak ówczesnej władzy. Komuniści w sposób haniebny wykorzystali formację służącą narodowi, nie zawahali się, by wykorzystywać struktury polskiej armii do tego, by Polaków jeszcze bardziej zniewolić i poddawać represjom – powiedział senator.

Wystawa została przygotowana przez dr Kamilę Churską-Wołoszczak, dr Katarzynę Maniewską oraz Piotra Wiejaka – pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy i wpisuje się w obchody 40-lecia utworzenia Wojskowych Obozów Internowania w Polsce.

W czasie uroczystości prelekcje wygłosili dr Marzena Grosicka z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach – „Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w okresie stanu wojennego 1981-1983” oraz Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” – „Formy represji wobec opozycjonistów po 1981 roku”.

Ekspozycja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach będzie dostępna do 20 marca. W późniejszym czasie będzie prezentowana również w 6 filiach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej: w Końskich, w Busku-Zdroju, w Pińczowie, w Kazimierzy Wielkiej, w Jędrzejowie, we Włoszczowie.

W wernisażu uczestniczyli także marszałek województwa świętokrzyskiego  Andrzej Bętkowski, radny Sejmiku Grzegorz Banaś,  oraz przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” Tadeusz Antkowiak.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO