Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Miasto chce pomóc przedsiębiorcom z KPT

piątek, 27 marca 2020 12:56 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Władze Kielc rozszerzają pakiet pomocowy dla kieleckich przedsiębiorców, uzupełniając go o wsparcie dla lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego. Wielu z nich to młodzi przedsiębiorcy, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie biznesu. Zdaniem prezydenta Wenty, w obliczu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii, oni w szczególny sposób potrzebują pomocy.

- W ramach opracowanej propozycji, dla przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do znacznego ograniczenia lub zaprzestania swojej działalności, planujemy m.in. obniżyć czynsz za kwiecień bieżącego roku. Będzie to obniżka od 50 do 95 procent w stosunku do obecnej stawki - mówi prezydent Bogdan Wenta.

Przysługująca ulga będzie uzależniona od spadku przychodu. Na 95-procentową ulgę będą mogli liczyć ci przedsiębiorcy, którzy w marcu tego roku osiągnęli przychód o 76 procent mniejszy lub powyżej, niż miesiąc wcześniej.

W celu obniżki czynszu, najemca powinien złożyć do dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego wniosek i wskazać w nim wysokość utraty przychodu. Do dokumentu należy załączyć miesięczne sprawozdania finansowe za luty i marzec oraz wniosek o udzielenie pomocy de minimis, a także informację o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w poprzednich trzech latach. Dokumenty należy złożyć do 7 kwietnia.

Dodatkowo w maju i czerwcu lokatorzy będą mogli wnioskować o odroczenie płatności czynszu.

Oprócz tego najemcy lokali w Zespole Inkubatorów Technologicznych, rozliczanych w systemie ryczałtowym, którzy spełniają warunki do obniżenia czynszu, nabędą prawo do obniżenia opłaty eksploatacyjnej w kwietniu o 30 procent stawki określonej w regulaminie naboru i funkcjonowania oraz w umowie najmu.

Jednocześnie, wobec wszystkich najemców lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, którzy podpisali umowy przed dniem 1 marca 2020 roku, odstępuje się od dokonania waloryzacji czynszu w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2020, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

- Decydując się na tego rodzaju wsparcie, żywię głęboką nadzieję, że choć w niewielkim stopniu będziemy mogli pomóc naszym przedsiębiorcom. Większość lokatorów to młode firmy, które wymagają szczególnego potraktowania. To z myślą o nich utworzony został Kielecki Park Technologiczny i to dla nich każdego dnia staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę - komentuje Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO