Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 43.

MIASTO

Konferencja "Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie edukacji"

środa, 09 stycznia 2013 11:32 / Autor:

W czwartek, 10 stycznia o godz. 10, w sali konferencyjnej urzędu wojewódzkiego („okrąglak”) wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba otworzy konferencję „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie edukacji".

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie regulacji prawnych, diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, przekazania rekomendacji dotyczących procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zapewnienia bezpieczeństwa uczniom odmiennym kulturowo i wielojęzycznym. Cennym będzie również zaprezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie realizowanych na terenie województwa.

Organizatorzy: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji zaprosili do udziału w konferencji przedstawicieli władz samorządowych, organizacji wspierających i współpracujących z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, policji, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników pomocy społecznej oraz osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa, wielokulturowości i wielojęzyczności w świętokrzyskich szkołach.

Konferencja jest m.in. efektem działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji mających na celu upowszechnienie informacji o funkcjonowaniu w systemie edukacji dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych, w tym również dzieci romskich.

Program konferencji:

10.00-10.15: Powitanie gości - Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz insp. Jarosław Szymczyk - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji.

10.15-10.20: Przedstawienie celów konferencji - Gerard Bah - Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

10.20-10.40: „Działania podejmowane na rzecz dzieci romskich przez MAiC" - Agnieszka Gajewska, Koordynator Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

10.40-11.00: „Wsparcie dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych w edukacji w świetle obowiązujących aktów prawnych" - Teresa Kmiecik, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego zespołu ds. wspomagania Kuratorium Oświaty w Kielcach.

11.15-11.30: Występ artystyczny dzieci z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

11.30-11.45: „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich w polskim systemie edukacji" - Agnieszka Cędrowska, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie.

11.45-12.15: Prezentacja Dobrych Praktyk - Joanna Waszczyk, nauczyciel/koordynator edukacji romskiej Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

12.15-13.00: „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej" - Gerard Bah, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

13.00-13.15: „Przemoc rówieśnicza w środowisku szkolnym" - mł. insp. Jakub Kosiń, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

13.15-14.00: Dyskusja.

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO