Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

Kamień węgielny pod Świętokrzyski Kampus Głównego Urzędu Miar wmurowany

poniedziałek, 07 czerwca 2021 15:25 / Autor: Wojciech Dudkowski
Kamień węgielny pod Świętokrzyski Kampus Głównego Urzędu Miar wmurowany
Kamień węgielny pod Świętokrzyski Kampus Głównego Urzędu Miar wmurowany
Wojciech Dudkowski
Wojciech Dudkowski

Szansa na rozwój Kielc i regionu oraz wielki krok w decentralizacji instytucji publicznych - to główne tematy wystąpień gości, zaproszonych na wmurowanie kamienia węgielnego pod Świętokrzyski Kampus Głównego Urzędu Miar. Gospodarze miejsca zapewniają, że pierwsze laboratoria zaczną funkcjonować już w 2023 roku.

W uroczystości uczestnicznyli przedstawiciele Rady Ministrów: Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Obecni byli także parlamentarzyści województwa świętokrzyskiego i przedstawiciele władz samorządowych. Gości powitali: prof. Jacek Semaniak - prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

– Współczesne instytuty metrologiczne, obok zadań związanych z budową i utrzymaniem wzorców miar oraz administrowaniem miarami, stanowią autentyczne centra badawcze o wysokim potencjale, efektywnie współpracujące z uczelniami i otoczeniem gospodarczym – powiedział prof. Jacek Semeniak.

– Mam nadzieję, że triada GUM-Politechnika Świętokrzyska-UJK sprawi, iż podołamy tym wszystkim wyzwaniom i Kampus osiągnie założone cele, a w 2024 roku stanie się centralnym ośrodkiem tego typu w Polsce. Z wielkim uznaniem odnoszę się do tej polityki deaglomeryzacji, ta inwestycja jest wyrazem jej realizacji – powiedział prof. Zbigniew Koruba.

List do uczestników uroczystości skierował premier Mateusz Morawiecki. Napisał w nim, że "to ważny dzień dla polskiej metrologii, wspierającej wszystkie gałęzie gospodarki". Zaznaczył także, że wzmocni to współpracę nauki z gospodarką, a także "stworzy doskonałe warunki współpracy instytucji naukowych, a także wymianę myśli technologicznej". List odczytał poseł Krzysztof Lipiec.

– Ta inwestycja jest imponująca, o wielkim rozmachu i wielkiej wadze dla Polski, a z czasem nawet świata nauki. Już dziś dorobek uczonych z GUM ma rangę światową. Jest to ważne przedsięwzięcie także z punktu widzenia polskiej gospodarki. I to takiej gospodarki, o której wszyscy marzymy, i na rzecz której wszyscy ciężko pracujemy. Gospodarki nowoczesnej i innowacyjnej, dzięki której polskie społeczeństwo będzie stawało się coraz bardziej zamożne – powiedział wicepremier Jarosław Gowin

– Potencjał naukowy świętokrzyskich naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej i UJK, ich możliwości rozwoju naukowego w dyscyplinie metrologii są tak wielkie, że nie można było znaleźć lepszego miejsca niż Kielce na taką inwestycję. Dzięku temu Kielce staną się jednym z centrów polskiej i europejskiej metrologii – powiedział minister Przemysław Czarnek.

– Jeśli miałoby tutaj powstać jeszcze jedno laboratorium, to powinno być to laboratorium pomiaru skuteczności wspólnych działań. Pokazaliśmy, że tu, w Kielcach jesteśmy w stanie coś takiego najpierw wywalczyć, przekonać, a teraz dokonać wszelkich starań, żeby finansować budowę laboratorium, ale także jego dalsze funkcjonowanie – powiedział senator Krzysztof Słoń

– Celem strategicznym  jest przyszłość i rozwój naszego miasta i regionu, z czego się bardzo cieszę. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, co dziś stało się faktem. Już na etapie wstępnych spotkań z inwestorami różnych branż gospodarki pada pytanie o budowany tu Główny Urząd Miar – zaznaczył prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Po przemówieniach, uczestnicy uroczystości podpisali akt erekcyjny Świętokrzyskiego Kampusu Głównego Urzędu Miar, a następnie, po zamknięciu go w metalowej kapsule, zamurowali.

Biskup Jan Piotrowski dokonał poświęcenia miejsca budowy, przypominając fragment z Księgi Kapłańskiej (19, 35-36): "Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej!".

Kampus powstaje przy zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki, niedaleko Starostwa Powiatowego.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO