Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Wakacje z Caritas. Podsumowanie tegorocznej edycji

sobota, 31 sierpnia 2019 16:40 / Autor: Michał Łosiak
Fot. Caritas Kielce
Michał Łosiak

770 dzieci skorzystało z tegorocznej Wakacyjnej Akcji Caritas Diecezji Kieleckiej. głównie z rodzin doświadczających trudności materialnych, dysfunkcyjnych i z terenów wiejskich.

W sumie przeprowadzono sześć dwunastodniowych turnusów dla najmłodszych z regionu świętokrzyskiego, na których wypoczywało 564 uczniów. Zorganizowano też obóz edukacyjny w Kaczynie dla 86 dzieci polonijnych z Białorusi. Kadrę turnusów stanowili kierownicy, wychowawcy, duszpasterze, animatorzy muzyczni. Na koloniach realizowany był autorski program wychowawczy i profilaktyczny „Żyj z zasadami”, mający na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych.  

Ofertę kolonijną Caritas uzupełniał wypoczynek w miejscu zamieszkania. W Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie przeprowadzono dwa turnusy dwutygodniowych półkolonii dla 120 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, rekreacyjnych i wycieczkach krajoznawczych. Również świetlice środowiskowe Caritas przeprowadziły w wakacje zajęcia dla swoich podopiecznych.

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO