Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

KOŚCIÓŁ

Biskup Jan Piotrowski: Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją

sobota, 30 marca 2024 16:11 / Autor: Michał Łosiak
Biskup Jan Piotrowski: Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją
Biskup Jan Piotrowski: Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją
Michał Łosiak
Michał Łosiak

Rozmowa z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim.

Chrystus zmartwychwstał, słyszymy w wielkanocny poranek. Księże Biskupie, jakim znakiem jest dla nas współczesnych ta tajemnica?

W Ewangelii św. Mateusza czytamy: „Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział" (Mt 28, 5-6). Lęków nie brak było wtedy i dziś jest ich wiele. Wynikają one z naszych ludzkich niedoskonałości i sytuacji, które nie budują dobrych relacji w rodzinach, małżeństwach, parafiach i w większych społecznościach. Często świat tak układa swoją politykę, aby wywołać strach i lęk, bo wtedy łatwiej jest ludźmi zarządzać. Od dwóch lat za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Na początku Wielkiego Tygodnia odwiedziłem Lwów i mogłem bezpośrednio przekonać się, jak wielkim jest ona dramatem. W czasach niepewności naszą nadzieją jest Zmartwychwstały Chrystus, który przynosi nam pokój.

Jezus przychodzi i mówi zalęknionym apostołom: „Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję" (J 14,27). Tego pokoju nam bardzo potrzeba w świecie, Europie, w Polsce, w Kościele, w naszych rodzinach i w naszym sercu.

Dziś pokój bardziej cenimy, niż to było jeszcze klika lat temu. Przede wszystkim chodzi tu o wojnę, jaka toczy się o ludzkie serca. Kiedy tak wiele ludzi skołatanych fałszem, nieprawdą i swoją własną obojętnością, traci życiowy punkt odniesienia. Spójrzmy, apostołowie z obawy przed Żydami zamknęli się w wieczerniku. Wtedy przychodzi Zmartwychwstały Pan i mówi: „Pokój wam”.

            Ten pokój globalny ma swój absolutny początek w każdym ludzkim sercu. Jeśli ktoś nie potrafi przeprosić, podać ręki do zgody, to jakże może być mediatorem pokoju? Ktoś, kto jest kłamcą, czy może uczyć prawdy? To właśnie w zmartwychwstaniu jest źródło tego, czego tak bardzo potrzebujemy, pokoju i prawdy w codzienności naszego życia.

Przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pan Jezus odkupił człowieka. Czy jesteśmy w stanie pojąć ten ogrom Bożej miłości?

Głębiej odkrywamy tę tajemnicę przez objawienie Boże i przez Pismo Święte. W Ewangelii św. Jana mamy sytuację, kiedy Nikodem, poszukiwacz prawdy, żyjący i zakorzeniony w tradycji religii mojżeszowej w rozmowie z Panem Jezusem usłyszał: „Bóg tak umiłować świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Tu jest sens odkupienia i prawdy, dla rozumu, który jeśli jest oświecony łaską wiary, to przyjmuje dar Bożej miłości. Święty Paweł mówi: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara" (1 Kor 15, 14). Tam gdzie jest zmartwychwstanie, tam jest piękna przyszłość, której nikt nie jest w stanie zburzyć, ani zmącić.

Miłość i pokój są podstawą naszych relacji rodzinnych, społecznych, narodowych.

Dziś Kościół jako wspólnota wiary musi uważniej słuchać Jezusa Chrystusa, bo On nas zaprasza do siebie i nie wyklucza nikogo, ale mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Piękna jest rada Matki Bożej z Kany Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie" (J 2,5). Czyli słuchajcie Chrystusa! Dlatego Niedziela Zmartwychwstania jest wielkim apelem Kościoła, aby słuchać Pana Jezusa. On nikogo nie zwodzi, nikim się nie bawi, z nikim nie robi interesu, ale jako Zmartwychwstały Pan mówi: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14, 6). Tak więc polski filozof prof. Leszek Kołakowski, który nie cieszył się łaską wiary, wyraził opinię, że Europa bez Chrystusa nie ma przyszłości.

Czego Ksiądz Biskup może życzyć z okazji Świąt Wielkanocnych?

Zmartwychwstały Pan, obecny wśród nas, pragnie obdarzyć nas swoimi łaskami. Niech czas Wielkanocy, niosący nadzieję na lepsze jutro, obfituje pokojem i miłością, płynącymi od Chrystusa, który zwyciężył śmierć. Niech nadzieja i pokój, które wypełniały serce niewiast i apostołów obecnych przy grobie Pana, staną się również naszym udziałem i dadzą nam wiele paschalnej radości. Alleluja.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Posłuchaj rozmowy z Biskupem Kieleckim:

Modlitwy
Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO