Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Baza Usług Rozwojowych. Z myślą o przedsiębiorcach i pracownikach

piątek, 20 listopada 2020 13:48 / Autor: Radio eM
Baza Usług Rozwojowych. Z myślą o przedsiębiorcach i pracownikach
Baza Usług Rozwojowych. Z myślą o przedsiębiorcach i pracownikach
Radio eM
Radio eM

Współczesna gospodarka, dynamiczny rynek pracy, stawiają wysokie wymagania zarówno pracownikom, jak również przedsiębiorcom. To oni muszą sprostać wyzwaniom technologicznym, organizacyjnym, oraz reagować na zmienną koniunkturę. Z myślą o przedsiębiorcach i ich potrzebach powstała Baza Usług Rozwojowych, a w niej - ponad 24 tysiące ofert szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i profesjonalnych ofert doradztwa dla firm.

Zwłaszcza teraz, gdy pandemia koronawirusa wpływa na funkcjonowanie wielu branż gospodarki, ważna jest nie tylko wysoka jakość usług, lecz także bezpieczeństwo ich realizacji w czasie pandemii. Dlatego też, z usług dostępnych w Bazie można korzystać on – line co pozwala zachować wszystkie wymogi sanitarne

Nie od dziś wiadomo, że największym kapitałem firmy są pracownicy, ich kwalifikacje i doświadczenie. Oni stanowią rdzeń każdego przedsiębiorstwa i to o nich w pierwszej kolejności dbają pracodawcy. Niekiedy konieczna jest zmiana profilu działalności firmy, poszukiwanie nowych dróg rozwojowych. W tym momencie, naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi Baza Usług Rozwojowych.

To ogólnopolska platforma, która została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. Jest prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zawiera szeroką gamę usług, spośród których mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć propozycję na miarę swoich potrzeb. Wszyscy dostawcy usług rozwojowych przeszli pomyślną weryfikację jakości. W Bazie znajdują się również informacje o podmiotach szkoleniowych, ich potencjale i doświadczeniu. Każda usługa rozwojowa posiada własny profil, z którego można dowiedzieć się m.in. o kosztach, harmonogramach i programach szkoleniowych, certyfikatach i uprawnieniach, jakie nabędzie uczestnik po skorzystaniu z usługi. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przedsiębiorca może ubiegać się o refundację sięgającą 80%  kosztów wybranej przez siebie usługi rozwojowej. Aby skorzystać z refundacji, należy podpisać umowę z Operatorem i spełnić kilka warunków.

Kto obsługuje BUR w województwie świętokrzyskim?

Aby świętokrzyscy przedsiębiorcy mogli otrzymywać refundację usług zaczerpniętych z Bazy, niezbędne było opracowanie regionalnego systemu finansowania usług rozwojowych. W obecnej, II edycji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zabezpieczono na ten cel blisko 48 milionów złotych. Operatorem regionalnym, wyłonionym w konkursie przez Wojewódzki Urząd Pracy jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT), a partnerem Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowo(SIPH). Operator realizuje projekt pn. ,,Kadry dla biznesu – dofinansowanie usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.’’ To właśnie w ramach tego projektu świętokrzyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów usług zaczerpniętych z BUR.

Jak korzystać z usług i refundacji?

Pierwszy krok przedsiębiorcy to wizyta w internetowym serwisie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Tu należy dokonać  wyboru usługi i dokonać rejestracji w systemie (utworzenie indywidualnego konta przedsiębiorcy lub użytkownika). Posiadając konto, można zarządzać wybranymi przez siebie usługami rozwojowymi i rejestrować wybranych pracowników do udziału w usługach. Posiadanie konta jest niezbędne do późniejszych kontaktów i rozliczeń z Operatorem. Najważniejsze jest odpowiednie wypełnienie wniosku o refundację usługi, którą przedsiębiorca wcześniej wybierze z Bazy. Ta czynność spoczywa na pracodawcy – niezależnie czy będzie ze szkolenia korzystał pracodawca czy pracownik. W prawidłowym wypełnieniu wniosku można liczyć na pomoc Operatora, który pomoże nie tylko w wypełnieniu wniosku a także w wyborze odpowiednio szkolenia dopasowanego do potrzeb pracodawcy. Operator jest również odpowiedzialny za zawieranie i rozliczanie umów z przedsiębiorcami. Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji przedsiębiorca podpisuje umowę z Operatorem. Następnym etapem jest fizyczna realizacja szkolenia, kursu, studiów podyplomowych lub innych usług zaczerpniętych z Bazy. Koszty związane z usługą wstępnie ponosi pracodawca. Fakturę przedstawia Operatorowi a następnie, po wypełnieniu ankiety i dokonaniu oceny usługi, otrzymuje refundację w uprzednio ustalonej wysokości.

Na jakie kwoty dofinansowania mogą liczyć przedsiębiorcy?

Maksymalna wysokość refundacji usług rozwojowych dla jednego uczestnika w całym okresie trwania projektu nie może przekroczyć 6.000 złotych. Oznacza to, że przedsiębiorca może kierować swoich pracowników do udziału w nieograniczonej liczbie szkoleń, jednak nie ma to wpływu na limit refundacji, który został określony w stosunku do pojedynczej osoby. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa to kwota 60.000 złotych. Oznacza to m.in., że osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą są traktowani jako podmioty instytucjonalne, i limit refundacji w ich przypadku wynosi również 60.000 złotych. Doceniają to sami przedsiębiorcy, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie korzystaniem z Bazy. Do tej pory ze wsparcia w ramach I edycji Bazy skorzystało 1.600 świętokrzyskich przedsiębiorstw  oraz 4.142 pracowników. Obecny projekt zakłada pomoc dla ponad 7 tysięcy osób  pracujących z blisko 900 przedsiębiorstw naszego regionu.Wszystkie dane na temat Bazy Usług Rozwojowych znajdują się na portalu https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach www.wup.kielce.pl w zakładce Baza Usług Rozwojowych oraz portalu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w zakładce Kadry dla Biznesu http://www.it.kielce.pl/dla-firm/kadry-dla-biznesu.html

Posłuchaj wersji audio:

Mówi Aleksandra Marcinkowska, dyrektor WUP:

WUP1

WUP2

WUP3

WUP4

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO