Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Podatki w Niemczech - wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć.

czwartek, 25 maja 2023 13:23 / Autor: Paweł Michalec
Podatki w Niemczech - wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć.
Podatki w Niemczech - wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć.
Paweł Michalec
Paweł Michalec

System podatkowy pełni kluczową funkcję w gospodarce każdego kraju, a Niemcy nie są tu wyjątkiem. Jako jedno z największych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw w Europie, Niemcy mają dobrze skonstruowany system podatkowy, który obejmuje różne rodzaje podatków i stawek. W tym artykule przyjrzymy się bliżej podatkom w Niemczech, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników, aby pomóc zrozumieć zasady i obowiązki z nimi związane.

  • Podatek dochodowy w Niemczech
  • Kto ma obowiązek rozliczyć podatki w Niemczech?
  • Podatki w Niemczech - podatek kościelny i solidarnościowy
  • Klasy podatkowe w Niemczech

Podatek dochodowy w Niemczech

Osoby pracujące na terenie Niemiec, tak jak w wielu innych krajach, są zobowiązane do zapłacenia Einkommensteuer, czyli podatku dochodowego. Jego odprowadzanie jest oparte na zróżnicowanym systemie kategorii podatkowych.

Stawka podatkowa jest indywidualnie dopasowywana do każdego podatnika na podstawie klasy podatkowej. Jest to kategoria, którą otrzymuje każdy w oparciu o status rodziny. Dzięki temu każdy obywatel ma podatek dokładnie dopasowany do jego sytuacji i możliwości. Co więcej, niemieckie państwo nakłada na podatników także innego rodzaju zobowiązania podatkowe, które można podzielić na ograniczone i nieograniczone.

Ograniczone obowiązki podatkowe są przyznawane każdemu, kto nie posiada miejsca zamieszkania w Niemczech. W tym przypadku opodatkowane są dochody pochodzące wyłącznie z pracy na terytorium Niemiec.

W przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego, dochody brane pod uwagę przy wyliczeniu stawki nie muszą pochodzić wyłącznie z Niemiec. Opodatkowane są w ten sposób również dochody uzyskiwane z dowolnego innego miejsca na świecie. Tego rodzaju opodatkowaniu podlegają wszyscy, którzy mają zadeklarowane Niemcy jako miejsce zamieszkania.

Kto ma obowiązek rozliczyć podatki w Niemczech?

Istotną kwestią jest pytanie, kto właściwie powinien rozliczyć swoje podatki w Niemczech? Osobami, które mają taki obowiązek, są przedsiębiorcy, którzy prowadzą zarejestrowaną w Niemczech działalność gospodarczą. Taki rodzaj działalności potocznie zwany jest Gewerbą.

Innym rodzajem ludzi zobowiązanych do rozliczenia podatku są wszyscy ci, którzy w danym roku podatkowym korzystali z różnego rodzaju świadczeń, oferowanych przez państwo niemieckie. Zaliczamy do nich takie świadczenia jak renta, chorobowe lub zasiłek dla bezrobotnych.

Podatek należy rozliczyć również wtedy, gdy Urząd Skarbowy w Niemczech nałoży numer identyfikacji podatkowej. Jest to sytuacja, w której również jesteśmy zmuszeni do rozliczenia podatku dochodowego na zasadach niemieckich.

Aby rozliczyć podatek dochodowy oraz inne na terytorium Niemiec, będziemy potrzebowali dwóch istotnych numerów, które powinny zostać nam nadane przez odpowiedni urząd. Pierwszym z nich jest ID-Nummer, czyli osobisty numer identyfikacyjny, zawierający 11 liczb, który przydzielany jest każdemu podatnikowi. Drugim jest wspomniany już wcześniej Steuernummer, który funkcjonuje analogicznie do polskiego numeru NIP.

Podatki w Niemczech - podatek kościelny i solidarnościowy

Jedną z rzeczy, która różni polski system podatkowy od niemieckiego, są dwa podatki, odprowadzane przez pracodawcę poza podatkiem dochodowym. Mowa o podatku kościelnym i solidarnościowym. Pierwszy z nich odprowadzany jest na rzecz Kościoła w Niemczech i wynosi 8% lub 9% podatku dochodowego. Stawka ta uzależniona jest od prawa obowiązującego w danym landzie.

Podatek ten zobowiązani są płacić wszyscy, niezależnie od narodowości. Jeśli chcemy uniknąć płacenia podatku kościelnego, należy dokonać aktu apostazji, czyli wystąpienia z Kościoła. Osoby, których dochód nie przekracza aktualnej kwoty wolnej od podatku, również są zwolnione z tego obowiązku.

Drugim podatkiem jest podatek solidarnościowy. Wykiełkował on na bazie różnicy ekonomicznej między terenami byłego RFN i NRD, po zjednoczeniu Niemiec. Podatek ten miał pomóc w odbudowie i wyrównaniu sytuacji w kraju.

Przez 30 lat każdy obywatel miał obowiązek odprowadzić 5,5% podatku od dochodu na ten cel. Od 2021 jednak zostało wprowadzone prawo, które zakłada bardzo wysoki pułap dochodów, od których ten podatek jest odprowadzany. W wyniku zmian podatek aktualnie płaci wyłącznie 5% najbogatszych obywateli w Niemczech.

Klasy podatkowe w Niemczech

Jednym z najważniejszych aspektów niemieckiego systemu podatkowego jest podział na sześc klas podatkowych. To one właśnie decydują o wysokości odprowadzanego systemu podatkowego. O przynależności do danej klasy podatkowej decyduje stan cywilny danego podatnika oraz jego stan rodzinny. Wyróżniamy następujące klasy podatkowe:

  • I klasa podatkowa  - dotyczy osób samotnych.
  • II klasa podatkowa - obejmująca osoby samotnie wychowujące dzieci.
  • III klasa podatkowa - dotyczy osób owdowiałych, pozostających w związku partnerskim lub związkach małżeńskich, gdy drugi małżonek nie pracuje lub posiada V klasę podatkową.
  • IV klasa podatkowa - dotyczy partnerów o podobnych dochodach.
  • V klasa podatkowa - przydzielana jest osobom o niższych dochodach niż ich małżonek.
  • VI klasa podatkowa - dotyczy osób pracujących na co najmniej dwóch etatach.

System podatkowy w Niemczech różni się więc dość znacznie od tego, który jest w Polsce. Jeśli szukasz więcej informacji na temat podatków w Niemczech, polecamy sprawdzić stronę timetax.pl/2022/11/14/podatki-w-niemczech.

 

 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO