Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Wprowadzą innowacyjne kształcenie zawodowe

środa, 26 lipca 2017 13:30 / Autor: Dariusz Skrzyniarz
Dariusz Skrzyniarz

Około 500 uczniów z województwa świętokrzyskiego objętych zostanie projektem „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Jego celem jest przetestowanie pięciu modeli kształcenia w miejscu pracy i opracowanie rozwiązania, które będzie proponowane do wdrożenia w innych regionach. Zwiększone zostaną zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach. Modernizację czeka także kształcenie zawodowe w oparciu o doświadczenia świętokrzyskich firm.

Pilotażowy program samorząd wojewódzki zrealizuje wraz z Ministerstwem Rozwoju. W tej sprawie podpisana już została umowa pomiędzy wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim a marszałkiem Adamem Jarubasem. Wartość projektu wynosi niemal 18 milionów złotych. Będzie on realizowany do 2020 roku jako część innowacyjnych działań „Programu Wiedza Edukacja Rozwój”.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. Fundusze zostaną przekazane 5 podmiotom, mającym doświadczenie w praktycznej nauce zawodu. To m.in. szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Następnie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów szkół zawodowo–technicznych, którzy wezmą udział w kształceniu praktycznym organizowanym w firmach z terenu województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objętych minimum 500 uczniów w wieku 17-19 lat, klas II-IV placówek kształcenia zawodowego.

Świętokrzyski projekt stworzony został po unijnych analizach ph. „Lagging Regions”. Zostały one wykonane w czterech najsłabiej rozwijających się regionach wspólnoty. Analitycy stwierdzili wówczas, że kształcenie zawodowe nie przystaje do potrzeb rynku pracy.

Nowy numer!
42/2020 42/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO