Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Kwesta na cmentarzu w Bielinach

wtorek, 31 października 2017 12:55 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych. Przy okazji tego święta przy nekropoliach prowadzone są zbiórki pieniężne. Kwestujących już możemy spotkać przy kieleckich cmentarzach. Jutro odbędzie się kwesta na cmentarzu parafialnym w Bielinach. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie miejsca, gdzie znajdują się ofiary zbrodni dokonanej przez żandarmerię niemiecką w  1944 roku w Bielinach.

– Pierwszą zbiórkę na ten cel zorganizowaliśmy już trzy lata temu. Do tej pory, podczas zbiórek zebraliśmy  20 647 złotych.  Całą tę kwotę oraz środki  uzyskane podczas tegorocznej kwesty, przeznaczymy na uporządkowanie miejsca kaźni oraz remont obelisku znajdującego się w jego pobliżu (na gruncie parafialnym). Podpisaliśmy już w tej sprawie odpowiednie porozumienie z Gminą Bieliny. Mamy zatem nadzieję, że zadanie to zostanie zrealizowane w najbliższym czasie w ramach projektu rewitalizacji Bielin. W ten sposób zakończy się proces godnego upamiętnienia ofiar egzekucji 9 marca 1944 roku. Pozwoli to na zachowanie pamiątek dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń – mieszkańców naszej Małej Ojczyzny –  informują przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Bielin, które jest organizatorem kwesty. Tegoroczna zbiórka odbędzie się w godzinach: 9 – 16.

Warto dodać, że w tym roku Gmina Bieliny otrzymała także dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury w  ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i  trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017” na zadanie  „Remont mogił z okresu II wojny światowej na terenie cmentarza parafialnego w Bielinach”.  W ramach projektu w miejscu istniejących nagrobków, gdzie spoczywają ofiary egzekucji, wykonane zostaną jednolite kwatery w postaci. siedmiu jednakowych płyt z granitu. W centralnym miejscu mogiły umieszczony zostanie duży krzyż i płyta, z napisem zawierającym krótką informacją na temat zbrodni dokonanej przez hitlerowców. Wokół zostanie wykonana opaska z drobnej kostki. Całość zostanie zrealizowana do końca 2017 roku.

 

Nowy numer!
42/2020 42/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO