Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Biskup Jan Piotrowski: Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ten kocha Amazonię! [Rozważanie]

czwartek, 20 lutego 2020 14:11 / Autor: Radio eM
Radio eM

Biskup Jan Piotrowski napisał krótkie rozważanie na temat Amazonii. Oto jego treść:

"Przed laty św. Jan Paweł II nauczał, że misje są sprawą wiary, a wiara umacnia się, gdy jest przekazywana (por. Encyklika Redemptoris missio, 2). Od wieków, Amazonia która swoim zasięgiem obejmuje kilka krajów Ameryki Południowej, z różnych powodów jest w centrum zainteresowania świata.Najczęściej jest postrzegana jako puste miejsce do zagospodarowania, ponieważ ciągle w ludzkich umysłach drzemie nieodparte pragnienie zysku i bogactwa kosztem drugich.

 Trzeba pamiętać, że największym darem, jaki otrzymała Ameryka od Pana jest wiara, która kształtowała jej chrześcijańską tożsamość. Od ponad pięciuset lat głoszone jest tam Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, a owocem ewan­gelizacjijest amerykański kształt religijności, przesiąknięty wartościami moralnymi, które choć nie zawsze były przeżywane w sposób integralny i czasami były poddawane pod dyskusję, można uważać za dziedzictwo wszystkich mieszkańców Ameryki (por. Adhortacja Ecclesia in  America, 14).

Papieski dokument Ojca Świętego Franciszka zatytułowany „Kochana Amazonia” (Querida Amazonia) jest dokumentem Kościoła, który zatroskany jest o głoszenie Ewangelii na całym świecie, bowiem taka jest jego natura. Dlatego, aby go właściwie odczytać, nie wystarczy być socjologiem, politykiem czy ekonomistą, ale trzeba wierzyć w Jezusa Chrystusa i z tej pespektywa pokochać Amazonię, naturalny dom tak wielu ludów ją zamieszkujących.

Wbrew histerycznie oczekiwanym rewelacjom natury teologicznej, Ojciec Święty zgodnie z duchem Ewangelii i wierności sprawionej przez siebie misji apostolskiej, kieruje nasze spojrzenie pełne marzeń na rzeczywiste problemy Amazonii, a te dotyczą człowieka. Pragnie, aby jego głos był wysłuchany, aby kultura amazońska była dowartościowana, aby szanowano dzieło stworzenia i aby, dzięki zaangażowaniu tamtejszych chrześcijan Kościół w Amazonii ukazał swoje nowe oblicze (zob. Querida Amazonia, nr.6-7).

Te piękne i godne wyzwania wspierajmy naszą modlitwą, bowiem tam mieszkają nasi bracia i siostry".

+ Jan Piotrowski

Nowy numer!
42/2020 42/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO