Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Przede wszystkim "Ciepłe powietrze"

poniedziałek, 26 czerwca 2023 16:02 / Autor: Paweł Michalec
Przede wszystkim "Ciepłe powietrze"
Przede wszystkim "Ciepłe powietrze"
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Już pięć lat liczy najważniejszyprogram, realizowanyz sukcesem przez NarodowyFundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej.To „Czyste powietrze”, dziękiktóremu pozbywamy się wieluźródeł niskiej emisji, jakimi sąprzestarzałe piece. To dobredla środowiska i naszegozdrowia

Rządowy program „Czyste powietrze” zakłada poprawęjakości powietrza i zmniejszenie niskiej emisji. Adresowanyjest do właścicieli i współwłaścicieli domków jednorodzinnych,a dzięki niemu można otrzymać dofinansowanie nawymianę starych i nieefektownych źródeł ciepła.

ZMIANY, ZMIANY...

Funkcjonujący pięć lat program był kilkukrotnie modyfikowanytak, by korzystanie z niego stało się jak najprostsze.Ostatnia duża zmiana miała miejsce pierwszego stycznia2023 roku. Do tamtej pory na termomodernizację i wymianęźródeł ciepła otrzymywaliśmy maksymalnie 79 tysięcyzłotych. Po trzecim stycznia już 135 tysięcy złotych. Funduszpodniósł również wszystkie progi dochodowe we wszystkichczęściach programu.– Wyższe dotacje dotyczą każdego źródła ciepła, począwszyod podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, aż po wymianęna inny kocioł grzewczy – mówi Ryszard Gliwiński,prezes zarządu WFOŚiGW w Kielcach.

Od nowego roku przysługuje także dofinansowanie na kociołna biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstekstałych. Możliwe jest ono tylko wtedy, gdy budynek zostałpodłączony do sieci dystrybucji gazu. Uproszono także formalnościmiędzy innymi w zakresie obsługi i rozliczeń. Jednąz ważnych zmian jest też ta w ramach oferty bankowej.Zwiększy ona kwotę kredytu oraz termin jego kwalifikacji.Warto wspomnieć również o innym, korzystnym dla nowychbeneficjentów rozwiązaniu: prefinansowaniu. Właścicieledomów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianęstarego pieca czy ocieplenie domu, otrzymają wypłatępieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będziemożna dostać z wyprzedzeniem do 50 procent maksymalnejmożliwej kwoty dotacji. Pieniądze otrzymuje się tuż pozłożenie wniosku.Nie brakuje chętnych na tego typu rozwiązania i wsparcieoferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Kielcach. W kwietniu umowę na„Czyste Powietrze” w województwie świętokrzyskim podpisałbeneficjent numer 27 tysięcy. Został nim ZbigniewDrabik, mieszkaniec Lipowego Pola Plebańskiego w gminieSkarżysko-Kościelne. Zamiast kopciucha będzie miał nowy,profesjonalny piec. Oprócz tego zmodernizuje ogrzewaniei instalację fotowoltaiczną. To inwestycje, które zaplanowałwłaśnie w ramach programu.- Dowiedziałem się o nim z Internetu, w gminie odbywałysię także spotkania z doradcami. Cała procedura jest bardzoprosta, poza tym można liczyć na wszechstronną pomocprzy wypełnianiu wniosku i załatwianiu formalności – mówiłZbigniew Drabik, tuż po podpisaniu umowy.

KORZYŚCI I DORADZTWO

Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pełnomocnikpremiera ds. programu „Czyste powietrze” przypomina,że wysokość dotacji zależy od dochodu wnioskującego.- Wsparcie podzielone jest na trzy progi. W pierwszymdotacja wynosi do 67 200 złotych, w drugim – do 100200 złotych, a w trzecim – nawet do 136 200 złotych –mówi Mirowski.

Jak zaznacza, dzięki programowi można poprawić efektywnośćenergetyczną swojego gospodarstwa domowego.Zmniejszenie ilości opału wykorzystywanego do ogrzewaniadomu nabiera istotnego znaczenia w dobie rosnących cen.Warto też wiedzieć, że nie musimy być znawcami najnowszych rozwiązań ekologicznych, by skorzystać z „Czystego Powietrza”. Radą służą nam specjaliści z WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Kielcach. Wyjaśnią oni jak odpowiednio dobrać pieci uporać się z aspektami formalnymi. Od pracowników WFOŚiGW w Kielcach dowiemy się między innymi tego,jakie wymogi musimy spełnić, by zostać beneficjentamiprogramu, a także jakie mamy możliwości i jak rozliczyć sięz dofinansowania. Otrzymamy też doradztwo w kwestiachformalnych i prawnych.Przypomnijmy, że każdy beneficjent musi być osobą fizyczną,właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomościi mieścić się w konkretnych przedziałach finansowych.Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwadomowego nie może przekraczać kwoty 900złotych w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 złotychw gospodarstwie jednoosobowym.W programie „Czyste Powietrze”, uruchomiono specjalnączęść projektu dla osób, które chciałyby wziąć pożyczkę.W takiej sytuacji wniosek, razem z wnioskiem kredytowym,składa się do banku. Placówka analizuje zdolność kredytową,a wypełniony druk po akceptacji przesyła do WFOŚiGW. Pieniądze z dotacji przekazywane są na spłatę kredytu,a do funduszu składa się jedynie rozliczenie z dotacji.Warto wiedzieć, że korzystając z tego rozwiązania mamymniej czasu na realizację inwestycji – nie 30, a 18 miesięcy.W banku nie mamy także możliwości ponownegozłożenia wniosku, w razie ewentualnych błędów. Co istotne,w ramach wprowadzonych 3 stycznia tego roku zmianw programie, umożliwiono również w ścieżce bankowejrozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do sześciu miesięcyprzed złożeniem wniosku.Warto przybliżyć też kilka zasad odnoście prefinansowania.Na początek zaznaczmy że prefinansowanie to częśćdotacji, wypłacana beneficjentowi na rachunek bankowywykonawcy, zaś pozostała do wypłaty część może zostaćwypłacona na rachunek wykonawcy lub beneficjenta.Zaliczka wynosi maksymalnie 50 procent. Okres realizacjiprzedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,z kolei ocena wniosków odbywa się w terminie do 14 dnikalendarzowych. Co ważne, wykonawca z którym podpisujemy umowę musi działać na rynku usług budowlanych,remontowych lub montażowych co najmniej przez rok alboposiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów „Czystego Powietrze”.

***

Jak więc widać powyżej, lista zalet programu jest długa.Korzystając z ekologicznych rozwiązań, przede wszystkimjednak dbamy o zdrowie swoich i naszych najbliższych.

Artykuł w został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO