Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Ekologia po chrześcijańsku

niedziela, 03 września 2023 09:26 / Autor: Paweł Michalec
Ekologia po chrześcijańsku
Ekologia po chrześcijańsku
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Dlaczego ekologia jest dlachrześcijanina szczególnie ważna?Jakie drogowskazy daje nam w tymzakresie Pismo Święte? I czy pamiętamyo tym, że Ziemia to nasz wspólny domi powinniśmy o niego dbać nie tylko odświęta?

Encyklika Laudato Si’, autorstwa papieża Franciszka jasnowskazuje nam na problemy ekologiczne i sposoby ich roz-wiązania. Najważniejsze myśli i postawy warto czerpać rów-nież bezpośrednio z Pisma Świętego, a na przestrzeni lat niebrakowało także wskazówek od papieży i świętych. Jakich? Zapraszamy do lektury.

WIELCY INSPIRUJĄ

Choć ekologii i problemom z nią związanymi w dużej mierzepoświęcił się papież Franciszek, to jednak nie był pierwszy.Świętemu Janowi Pawłowi II ten temat również był bliski.- Wyraz troski o przyrodę dał w encyklice Centesimus an-nus. Papież pisał o naturze jako o darze od Boga i o potrzebiewspółdziałania ludzi z Bogiem na rzecz prawidłowego roz-woju środowiska naturalnego – mówi ks. Łukasz Zygmunt,rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kielcach.W podobny sposób nauczał w trakcie swojego pontyfikatupapież Benedykt XVI, na przykład w encyklice Caritas in Ve-ritate, wydanej w 2009 roku.- Widzimy wiec, że współcześni papieże kładą bardzo mocnynacisk na nowe nauki ekologiczne. Zawarta w Laudato Si’wizja zintegrowanego podejścia do troski o wszystkich ludzii środowisko naturalne, ma swoje korzenie w Piśmie Świętym.My, chrześcijanie, bazujemy przecież na Słowie Objawionymi tradycji – zauważa ksiądz Łukasz Zygmunt.Jak podkreśla, katoliccy działacze i uczeni od lat wskazują nazwiązek między kwestiami środowiskowymi, a społecznymi.- Papież Franciszek w Laudato Si’ rozwinął i poszerzył te te-maty, poświęcając im całą encyklikę. Równowaga ekologicznato kwestia, która mocno zaprząta współczesny świat, a OjciecŚwięty mówi wprost o nawróceniu ekologicznym. Zauważa,że każdy z nas musi dołożyć swoją cegiełkę do tej przestrzeniekologicznej – stwierdza.W encyklice Laudato Si’ wskazano także kroki, jakie możemypodjąć, by przybliżyć się do nawrócenia ekologicznego. Tomodlitwa i kontemplacja, uczenie się o środowisku natural-nym i przestrzegania dnia odpoczynku, a także odchodzenieod materializmu związanego z kulturą konsumpcyjną.- Papież bardzo stanowczo mówi, że niezwykle ważny jest kroktak prosty jak dziedziczenie tego, co zostawili nam dziadkowie, rodzice. Człowiek tak mocno zatopiony w konsumpcjonizmienie potrafi odpocząć, świętować, zachwycić pięknem świata– podkreśla ksiądz Zygmunt.

WRAŻLIWOŚĆ NA NATURĘ

Wychowanie we wrażliwości na naturę, w bliskości przyrodyto kwestie, które mają wpływ na późniejsze postawy – zauwa-ża ks. prof. Rafał Dudała, rektor Kościoła Akademickiegow Kielcach.- Pochodzę ze wsi, z Masłowa. Pamiętam, że starsi nauczylimnie wrażliwości na dary ziemi, ale także umiejętności go-spodarowania jedzeniem, oszczędności. Było mnóstwo drob-nych, prostych czynności, które miały chronić środowisko– pobliski las, łąki. Wtedy środki toksyczne w rolnictwie niebyły używane na taką skalę – zauważa.- Współcześnie, szczególnie ważne są takie kwestie jak rezy-gnacja z nadmiaru opakowań. Jest to dla mnie bardzo istotne,ale nie tylko dla mnie, a i całego Centrum DuszpasterskiegoWesoła 54. Zainspirowała nas nauka Jana Pawła II, a praw-dziwy impuls dała encyklika Franciszka. Dzięki ich przewod-nictwu udało nam się zrealizować wiele projektów, takichjak poszerzanie terenów zielonych, warsztaty pszczelarskiedla dzieci. Wszystko po to, by przybliżyć się do nawrócenia ekologicznego – stwierdza ks. Dudała

 

Artykuł w został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO