Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Żyjemy w państwie prawa

Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 26.07.2021

poniedziałek, 26 lipca 2021 12:54 / Autor: Radio eM
Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 26.07.2021
Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 26.07.2021
Radio eM
Radio eM

Audycje w Radio eM Kielce z cyklu "Żyjemy w państwie prawa" będą poruszały tematy związane m.in. z szeroko pojętym działaniem obejmującym ochroną ofiary przestępstw, mediacje, system prawny, pomoc prawną i wsparcie psychologiczne itp.

Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji pozarządowych (to za ich pośrednictwem udzielana jest pomoc) na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. jest to 25 mln zł. Ale prawdziwym przełomem było wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Od 2019 r. Fundusz kierował do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł, a łączna pomoc do 2021 r. ma wynosić aż 352,5 mln zł. Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar przestępstw oraz ich bliskich nie była tak wielka. Wcześniej pomoc udzielana ofiarom przestępstw polegała głównie na wsparciu prawnym i psychologicznym. Teraz potrzebujący otrzymują też realną pomoc materialną, dostosowaną do konkretnych potrzeb poszkodowanych. Jest to między innymi pokrywanie kosztów:

  • · leczenia i rehabilitacji;
  • · leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;
  • · czasowego zakwaterowania;
  • · związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach;
  • · opieki nad dziećmi w żłobkach;
  • · szkoleń i kursów zawodowych;
  • · przejazdów środkami komunikacji publicznej;
  • · żywności (bony żywnościowe);
  • · zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
  • · wypoczynku dzieci na obozach czy koloniach;

Program przewiduje również dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie (np. za prąd, ogrzewanie, gaz, wodę, opał), a także np. finansowanie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną.

Fundusz  Sprawiedliwości został stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach oraz świadkom. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, jest ukierunkowana zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. Aby jednak te etapy mogły zafunkcjonować potrzebna jest też szybka, zdecydowana i odpowiedzialna praca policji. Odkąd obowiązuje Ustawa Antyprzemocowa służby zyskały procedury szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Jakie uprawnienia zyskali policjanci i jak z nich korzystają w praktyce?

Audycje emitowane w Radui eM Kielce w dniu 26.07.2021

Gość:

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

Aspirat sztabowy Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO