Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Żyjemy w państwie prawa

Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 12.07.2021

poniedziałek, 12 lipca 2021 15:02 / Autor: Radio eM
Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 12.07.2021
Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 12.07.2021
Radio eM
Radio eM

Audycje w Radio eM Kielce z cyklu "Żyjemy w państwie prawa" będą poruszały tematy związane m.in. z szeroko pojętym działaniem obejmującym ochroną ofiary przestępstw, mediacje, system prawny, pomoc prawną i wsparcie psychologiczne itp.

W pomocy postpenitencjarnej świadczonej więźniom ważną rolę odgrywają m.in. pracownicy Służby Więziennej.

11 września 2019 r. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyjął Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości na lata 2020-2022. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. W Programie przewidziano wsparcie co najmniej 30 ośrodków pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Realizacja zadania określonego w Programie następuje w drodze otwartego konkursu ofert.

Audycje emitowane w Radui eM Kielce w dniu 12.07.2021

Gość:

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO