Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Zarząd uzyskał absolutorium

czwartek, 22 czerwca 2017 14:35 / Autor: Dariusz Skrzyniarz
Dariusz Skrzyniarz

Zarząd województwa świętokrzyskiego uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu regionu za 2016 rok. Decyzję podjęli radni sejmiku podczas dzisiejszej sesji, ale nie jednogłośnie. Marszałek tłumaczył, że należało zrezygnować z wydawania części pieniędzy, które przeszły na kolejny rok. Przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości uważają, że plan zysków i wydatków za poprzednie 12 miesięcy był mało inwestycyjny i mało rozwojowy.

Dochody w poprzednim roku wyniosły ponad 416 mln zł i była to niemal cała zakładana kwota. Samorząd nie zainwestował w region tyle ile początkowo zamierzał. Urzędnicy zakładali, że wydatki ze wszystkimi zmianami wyniosą nieco ponad 444 mln zł. Na koniec roku wykonanie planu wyniosło 384 mln z nadwyżką w wysokości ponad 32 mln. Przedstawiciele opozycji w sejmiku podczas sesji absolutoryjnej wskazywali, że mają zastrzeżenia. - Nastąpił zdecydowany spadek zarówno jeżeli chodzi o dochody jak i wydatki. Nie tylko w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej ale i w stosunku do planu po zmianach. Było ich bardzo dużo w ciągu roku, a ostatecznie okazało się, że wykonanie przekracza 80 czy 90 procent. Jednak przy tylu zmianach te wartości są kuriozalne - mówi Bartłomiej Dorywalski, radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. - Jeżeli chodzi o poziom wydatków w liczbach bezwzględnych na tle kraju lądujemy na przedostatnim miejscu w kraju – dodaje radny prawicy.

- Byle jaki budżet i byle jakie wykonanie. Niestety z dużymi stratami dla ziemi świętokrzyskiej – ocenia radny Andrzej Pruś, przewodniczący klubu PiS w sejmiku. - To, co w 2016 mogło się stać w województwie, nie stało się. To też dlatego, że między innymi po stronie dochodów nie było wielkich działań ze strony zarządu i pana marszałka, by je powiększyć – tłumaczy radny.

Jak mówi marszałek Adam Jarubas wydatki z budżetu województwa spadły, ponieważ nie było możliwości przeprowadzenia niektórych konkursów na realizację inwestycji unijnych. - Wskaźnik na poziomie powyżej 85 procent realizacji wydatków jest wskaźnikiem przyzwoitym. Tu nie chodzi o to, że należy wydać środki budżetowe za wszelką cenę, bo pamiętajmy, że one zostaną w kasie województwa. Wartość środków wolnych w budżecie wynosi ponad 100 milionów złotych – mówi marszałek Adam Jarubas.

Za udzieleniem zarządowi województwa absolutorium głosowało 18 radnych, natomiast przeciw opowiedziało się 8. Nie było głosów wstrzymujących się.

Nowy numer!
46/2020 46/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO