Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Stanowisko spółki SMART-NET – Sprostowanie

środa, 04 kwietnia 2018 13:51 / Autor: Radio eM
fot. Pixabay
Radio eM

Artykuł „Problemy z siecią szerokopasmową w Świętokrzyskiem” opublikowany w portalu www.em.kielce.pl w dniu 20 marca 2018 roku zawiera nieprawdziwe i nieścisłe informacje tj.:

Nieprawdą jest, że SMART-NET Sp. z o.o. nie wywiązuje się z postanowień umowy. Brak terminowej płatności za dzierżawę wynika z nie wywiązywania się przez Urząd Marszałkowski z postanowień umowy dotyczących obowiązku zwrotu na rzecz Spółki uiszczonego podatku od nieruchomości, a w konsekwencji przejściowy zastój płatniczy. Nieprawdą jest, że SMART-NET sp. z o.o. nieprawidłowo i niegospodarnie zarządza siecią. Informacja oparta została na jednostronnym oświadczeniu zamieszczonym w odpowiedzi na interpelację radnego Dorywalskiego nie znajdującym oparcia w stanie faktycznym, bowiem umowy dzierżawy części infrastruktury spółce powiązanej ze SMART-NET Sp. z o.o. nigdy nie doszły do skutku. SMART-NET Sp. z o.o. świadczy usługi na najwyższym poziomie i zgodnie z umową zawiera umowy z operatorami sieci dostępowych, a także utrzymuje założone wskaźniki produktu i rezultatu, na co wskazał marszałek Jarubas w odpowiedzi na interpelację radnego Dorywalskiego.

SMART-NET Sp. z o.o.

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO