Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Spotkanie młodych radnych

piątek, 25 maja 2018 10:34 / Autor: Michał Łosiak
Michał Łosiak

Choć jeszcze nie odebrali swoich powołań, to już dziś mogli się spotkać i lepiej poznać. Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wzięli udział w roboczej sesji, która była okazją do integracji, wymiany poglądów i pomysłów.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego liczy 35 radnych ze szkół, młodzieżowych rad, stowarzyszeń i organizacji studenckich. Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach wymienia swoje nadzieje związane z funkcjonowaniem instytucji. – Chciałabym, aby młodzież nauczyła się komunikować o swoich pomysłach, współpracy w grupie i pociągania za sobą innych. Najważniejsze to nauczyć ich robić dobrą politykę – powiedziała rzecznik Zamożniewicz.

Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno –doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Młodzi Radni mają wiele pomysłów, które chcieliby zrealizować podczas swojej kadencji. – Przede wszystkim chciałbym zrealizować plany, które dotyczą środowiska, z którego się wywodzę. Potrzebne są miejsca, gdzie młodzież będzie mogła się spotkać i integrować. Będę przekazywał problemy młodego pokolenia i apelował o ich rozwiązanie – mówił Kornel Zbroński, radny z ramienia jędrzejowskiej fundacji Dea Salus

Do młodych ludzi zwrócił się Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Wykorzystajcie siłę młodości na rzecz naszego województwa – zachęcał marszałek Jarubas.

Spotkanie odbyło się w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej. Oficjalne rozpoczęcie działalności Młodzieżowego Sejmiku odbędzie się 5 czerwca podczas Gali 20-lecia województwa świętokrzyskiego.

Nowy numer!
45/2020 45/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO