Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Renta rodzinna. Studenci mogą składać zaświadczenia do końca miesiąca

czwartek, 22 października 2020 12:22 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą do końca października dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki. Teraz, kiedy zajęcia odbywają się w ograniczonej formie, mają coraz mniej czasu na dopełnienie formalności.

Zaświadczenia z uczelni nie trzeba dostarczać osobiście do ZUS-u. Można je wrzucić do skrzynek podawczych  albo wysłać pocztą. Trzeba to zrobić, aby wypłata świadczenia nie została wstrzymana. Jeśli jednak nauka została przerwana, także należy o tym poinformować ZUS, ponieważ niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba zwrócić wraz z należytymi odsetkami. Na złożenie wniosku studenci mają czas do końca października.

– Uczniowie, którzy zakończyli edukację w szkołach średnich i rozpoczęli studia często są przejęci nową rzeczywistością, w jakiej się znaleźli i niestety zdarza się że zapominają o tym, iż muszą poinformować ZUS o kontynuowaniu nauki – mówi Paweł Szkalej rzecznik prasowy ZUS województwa świętokrzyskiego.

– Takie zaświadczenie można uzyskać w dziekanacie. Co ważne, jeśli uczelnia wskaże w nim całkowity okres trwania nauki, na przykład studia 5-letnie, ZUS będzie wypłacał rentę przez cały ten czas. Ale jeśli przerwiemy naukę, koniecznie musimy poinformować o tym fakcie. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy zmuszeni zwrócić nienależnie wypłacone nam świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami – dodaje Szkalej.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Za uprawnionych członków rodziny uznaje się dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci  przysposobione. Prawo do takiej renty mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości. Wyjątkiem są dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Uprawnionym przysługuje jedna, łączna renta, która w razie konieczności jest dzielona między nich w równych częściach.

Z renty rodzinnej mogą korzystać dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Okres otrzymywania świadczenia może jednak ulec wydłużeniu w przypadku, gdy dziecko nadal się kształci. W takiej sytuacji renta będzie wypłacana do momentu zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia, chyba że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Nowy numer!
47/2020 47/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO