Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Przez pandemię seniorzy przerywają leczenie

środa, 23 września 2020 12:08 / Autor: Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Aż jedna trzecia ankietowanych seniorów w czasie pandemii przerwała dotychczasowe leczenie - wykazał raport opublikowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Z badania "Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii" wynika, że seniorzy mają kłopoty z dostępem do opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów. Doskwiera im też ograniczenie kontaktów społecznych i poczucie osamotnienia.

"Podsumowując efekty badań, widzimy, że polscy seniorzy nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat pandemii COVID-19, mają problem z dostępem do opieki medycznej i najbardziej potrzebują dostępu do lekarzy specjalistów" - stwierdzają autorzy raportu.

Podkreślają, że ankietowani dobrze radzą sobie z otrzymywaniem e-recepty, przedłużaniem zaleceń, jeśli stan zdrowia się nie zmienia, ale wskazują, że teleporada nie zastąpi im tradycyjnej wizyty u lekarza.

Aż 67 proc. ankietowanych narzeka na ograniczony dostęp do opieki medycznej w czasie pandemii. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się chorzy wymagający konsultacji lekarzy specjalistów. "Brak dostępu do specjalistów utrudnia leczenie chorób przewlekłych, a co za tym idzie, może skutkować pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia seniorów" - zwracają uwagę przedstawiciele Krajowego instytutu Gospodarki Senioralnej.

Blisko 42 proc. ankietowanych seniorów stwierdza, że może liczyć na swoich bliskich i ma z kim porozmawiać o swoich sprawach i problemach, jednak brakuje im kontaktu z szerszym gronem osób. 52 proc. seniorów, w mniejszym lub większym stopniu, ale bardziej niż przed pandemią, odczuwa samotność.

Wiele organizacji, takie jak kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku, zawiesiły swoją działalność stacjonarną, co dla niektórych oznacza niemal całkowity brak kontaktu z innymi ludźmi. Na to nakłada się życie w niepewności z powodu pandemii, co z kolei pogarsza kondycję psychiczną seniorów. 

Nowy numer!
46/2020 46/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO