Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

NSZZ "Solidarność" zaniepokojona postępem prac przy budowie linii kolejowej nr 25

piątek, 22 marca 2019 07:15 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje dalece niezadowalający zakres prac inwestycyjnych prowadzonych na odcinku świętokrzyskim krajowej linii kolejowej nr 25, łączącej Polskę północno-zachodnią (Szczecin) z południowo-wschodnią (Przemyśl).

Zdaniem Sekcji Regionalnej Kolejarzy, roboty na odcinku ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza, prowadzone w sposób rwany, chaotyczny i niegwarantujący kompletnej drogi kolejowej wyposażonej zarówno w nowoczesne torowiska jak i niezbędną elektryfikację. Szczególnie niepokojący jest brak inwestycji na odcinku Skarżysko - Końskie - Opoczno. W rządowym „Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku" inwestycja na tym odcinku znajduje się jedynie na liście rezerwowej i obejmuje wyłącznie remont torowiska bez elektryfikacji tej linii. Taka sytuacja musi tym bardziej niepokoić a przede wszystkim dziwić, zważywszy na fakt, ze w sąsiednich regionach, przez które także przebiega 25-ka, tj. w województwach łódzkim i podkarpackim, prace inwestycyjne są prowadzone i to w zdecydowanie szerszym zakresie.

Sytuacja ta wymaga pilnej współpracy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z sąsiednimi województwami w celu wypracowania wspólnego, jednorodnego programu inwestycyjnego, umożliwiającego kompleksową, całościową przebudowę drogi nr 25. Także wymagane jest włączenie się samorządu województwa świętokrzyskiego we współfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu Świętokrzyskiego domaga się także od rządu RP niezbędnej korekty Krajowego Programu Kolejowego tak, aby omawiana linia (także na odcinku świętokrzyskim) mogła realnie wejść do planów inwestycyjnych. Jest to zasadne tym bardziej, ze powinna ona w przyszłości stanowić ważny element głównej inwestycji krajowej, jaką będzie (zlokalizowany między Łodzią a Warszawą) Centralny Port Komunikacyjny.

Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego z niemniejszym zaniepokojeniem przyjmuje także ostatnie decyzje rządu (KPK z lutego 2019) dotyczące poważnych utrudnień związanych z brakiem środków na modernizację innej, strategicznej dla regionu drogi kolejowej, biegnącej z Krakowa, przez Kielce do Warszawy, czyli linii nr 8. Gdyby te zamiary znalazły potwierdzenie w faktach, to świadczyłoby to jednoznacznie i zostałoby odebrane przez mieszkańców województwa, jako dalsze wykluczanie naszego regionu na mapie komunikacyjnej kraju.

Warto przecież pamiętać, ze przez świętokrzyskie nie przebiega żadna autostrada a zakończenie inwestycji na jedynej drodze szybkiego ruchu - S7 także się przeciąga.

Tylko zgodna współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów, a przede wszystkim: rządu RP, zarządu spółki PKP SA, PKP PLK oraz samorządu Województwa Świętokrzyskiego, przy silnym wsparciu parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej może przynieść sukces dla omawianych inwestycji. Jednocześnie, Kolejarska „Solidarność", wraz z regionalnymi strukturami NSZZ „Solidarność" zapewnia, ze udzieli wszelkiego wsparcia, oczekiwanego przez gospodarzy regionu, które byłyby pomocne dla realizacji w/w inwestycji.

Nowy numer!
47/2020 47/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO