Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

REGION

Egzaminy w czasie pandemii. Znamy szczegóły

wtorek, 20 kwietnia 2021 09:47 / Autor: Michał Łosiak
Egzaminy w czasie pandemii. Znamy szczegóły
Egzaminy w czasie pandemii. Znamy szczegóły
Michał Łosiak
Michał Łosiak

Dystans, dezynfekcja, przywileje dla zaszczepionych i ozdrowieńców – tak będzie wyglądała tegoroczna matura, ale również egzamin ósmoklasisty, czy zawodowy. Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała specjalne wytyczne.

Według przepisów podanych przez CKE na egzaminie mogą być obecne jedynie osoby bez objawów chorobowych, charakterystycznych dla Covid-19. Przyjść nie mogą ci, którzy przebywają w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych lub sami są na kwarantannie. Co ciekawe, ozdrowieńcy oraz osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki, mogą wziąć udział w egzaminie nawet jeśli mieszkają z osobą chorą lub na kwarantannie.

Jeśli „szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych zdających – konieczna jest ich dezynfekcja”. Wyjątek stanowią przybory i materiały jednorazowe. Szkoła nie zapewni jednak wody pitnej, którą trzeba przynieść samemu, ani posiłków.

Czekając na wejście do szkoły, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp, czyli co najmniej 1,5 metra oraz mieć zakryte usta i nos, co obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Odsłonięcie twarzy może być wymagane od zdających przez członka zespołu egzaminacyjnego w celu zweryfikowania tożsamości.

Uczestnicy egzaminu będą musieli założyć maseczkę jeśli podejdzie do nich egzaminator, przy wyjściu do toalety i przy zakończeniu egzaminu. Jeśli ktoś ze względów zdrowotnych nie może zasłonić ust i nosa powinien to zgłosić dyrektorowi przynajmniej tydzień przed egzaminem.

Przy wejściu do szkoły, jak i w sali egzaminacyjnej zdający powinni mieć zapewniony płyn do dezynfekcji rąk. Zaleca się „przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali”.

Odległość pomiędzy ławkami w sali egzaminacyjnej powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. Podobny odstęp wymagany jest pomiędzy członkami zespołu nadzorującego.

Drzwi do szkoły powinny być otwarte tak, aby zdający nie musieli ich otwierać, a sale egzaminacyjne powinny być wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów. Dezynfekcji wymagają ławki, krzesła, sprzęt i urządzenia. Organizatorzy powinni zapewnić specjalne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów Covid-19.

Arkusze egzaminacyjne mają być rozdawane w rękawiczkach. Osoby czuwające na przebiegiem egzaminu powinny wiedzieć o uczniach, u których mogą pojawić się objawy alergii, zbliżone do objawów zakażenia koronawirusem.

WYTYCZNE CKE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO