Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

PUBLICYSTYKA

Przywrócić pamięć, historia Eugeniusza Bodo

środa, 25 października 2023 16:17 / Autor: Paweł Michalec
Przywrócić pamięć, historia Eugeniusza Bodo
Przywrócić pamięć, historia Eugeniusza Bodo
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Był gwiazdą polskiego kina i estrady przed wojną. Niemniej losy największego amanta II RP, przez wiele lat były nieznane. Kolejne karty jego historii odkrywano mozolnie, a i dziś nie wiemy wszystkiego.

Pewnym jest, że Bodo z chwilą wybuchu wojny opuścił Warszawę i udał się do Równego na Wołyniu, a następniedo Lwowa. W 1940 r. dołączył do zespołu Henryka WarsaTea Jazz. Wraz z nim występował w największych miastach Związku Sowieckiego. Na ironię, w repertuarze zespołu nie zabrakło Pożegnalnej piosenki lwowskiego jazzu, w polskiej wersjiznanej pod nazwą Tylko we Lwowie. Utwór ten, śpiewany na zakończenie występów przez Bodo w języku rosyjskim, stał się muzyczną zapowiedzią jego tragicznych losów. Wiosną 1941 r. po powrocie zespołu do Lwowa, Bodo zrezygnował z dalszych występów w Tea Jazz i złożył wnioseko wyjazd do USA, w nadziei, że szwajcarski paszport państwa neutralnego pomoże mu opuścić ZSRS. Ostatecznie,aktor został aresztowany 26 czerwca 1941 r. przez NKWD pod zarzutem szpiegostwa. Dzisiaj wiemy, że przebywał w więzieniach Butyrki w Moskwie oraz w Ufie, dopełniając żywota w Obozie Pracy Poprawczej w Kotłasie, w obwodzie archangielskim. Jednak w wojennej zawierusze nieznane były dalsze koleje jego losu.Scenariuszy wydarzeń, o tym, co działo się z nim w następnych miesiącach wojny, powstało kilka. Po wkroczeniu Wehrmachtu do Lwowa wielu powielało informację, że artysta zginął z rąk Niemców. Dla tych, którzy byli przekonani, że trafił w ręce Sowietów, z uwagi na szwajcarskie obywatelstwo wiadomym było, że nie został zwolniony na mocy układu Sikorski-Majski, zawartego 30 lipca 1941 r. Po wojnie nikt do końca nie wiedział, co stało się z Bodkiem. Krążyły informacje, że został zastrzelony przez Sowietów, że został gdzieś wywieziony, ale to były kolejne niepotwierdzone wersje. Przez cały okres PRL pojawiały się najróżniejsze historie i domysły na temat wojennych wydarzeń jednego z najsłynniejszych, przedwojennych aktorów polskiego kina i estrady. W oficjalnym przekazie informacja o śmierci artysty zamieszczona została dopiero w Encyklopedii Powszechnej PWN w 1963 r. W kolejnych latach inne wydawnictwa powielałybłąd, że Bodo „zaginął ok. 1941 r.”. Chociaż w 1975 r.,w wydanej pierwszej edycji Encyklopedii Warszawy wskazano, że aktor zmarł jednak 7 października 1943 r., w innych publikacjach nadal utrzymywano zafałszowany obraz wydarzeń.

plansza 11

Scena z rewii Kto kogo z warszawskiego kabaretu Tip Top, 1939 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

Niezależnie od interpretacji zgodnej z zobowiązującą wówczas linią polityczną, temat wojennych losów Bodo nie pozostał obojętny m.in. krewnym artysty oraz znawcomi miłośnikom kina. Duże zasługi w odkrywaniu prawdziwej historii o Eugeniuszu Bodo przypisuje się Stanisławowi Janickiemu.W 1972 r., podczas jednej z audycji „W starym kinie”,dziennikarz zwrócił się z prośbą do telewidzów o nadsyłanie wspomnień i informacji o polskim aktorze. Pośród wielu treści Janicki otrzymał dwa listy autorstwa ciotecznej siostry Bodo - Ireny Kuleszy. Wspomniała m.in. o podjętych przez nią po wojnie staraniach odszukania krewnego za pośrednictwem PCK. W sierpniu 1958 r. dostała pisemną informację o śmierci artysty w sowieckim obozie 7 października 1943 r. Kulesza poinformowała ponadto o umieszczonej, z jej inicjatywy, inskrypcji na rodzinnej płycie nagrobnej znajdującej się na warszawskich Powązkach o następującej treści: E. Bodo/aktor/1899-1943, czyniąc z tego miejsca symboliczny nagrobek artysty. Wprawdzie korespondencja Kuleszy potwierdziła miejsce i rok śmierci artysty, ta i inne autentyczne informacje zawarte w nadesłanej do Janickiego korespondencji, nie zostały wówczas nigdzie opublikowane. W latach osiemdziesiątych nadal obowiązywało fałszowanie faktów dotyczących okoliczności śmierci polskiego aktora. Wiedza o wojennych losach Bodo została wzbogacona u schyłku dekady, wraz z ukazaniem się w Związku Sowieckim w 1989 r. wspomnień autorstwa Alfreda Mirka , uzupełniając wiedzę na temat pobytu Bodo w moskiewskim więzieniu na Butyrkach. Autor wspomina m.in. o płaszczu, który zabrał ze sobą w dniu aresztowania Bodo, z podszewki którego artysta wykonał prowizoryczną „chustę” podarowaną Mirkowy w więziennej celi. Dzisiaj pamiątka ta znajduje się w Muzeum Rosyjskiej Harmonii w Moskwie. Niezależnie, do poznania prawdy o wojennych losach Bododą żyła w tym czasie również inna krewna artysty, Wiera Rudź, kierując kolejno pisma z zapytaniem o stan wiedzy o aktorze na adres Rosyjskiego Czerwonego Krzyża oraz prezydentów Polski i Rosji. Jednocześnie, z początkiem lat dziewięćdziesiątych,przybywało artykułów prasowych na temat ostatnich lat życia artysty, w których podawano czasami prawdziwe innym razem zmyślone informacje dotyczące Bodo.

ebw

Fotografia Eugeniusza Bodo wykonana po aresztowaniu, ok. 1941 r. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

 

Kres dywagacjom na temat artysty położyła Rudź w 1994 r. po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi na temat okolicznościi miejsca śmierci przekazanej z polecenia Rosyjskiego Czerwonego Krzyża przez PCK. Do pisma dołączono dwi efotografie aktora w okresu pobytu w więzieniu. W treści listu wskazano również, że na podstawie Ustawy Federacji Rosyjskiejo ofiarach politycznych represji, w 1991 r. Eugeniusz Bodo został zrehabilitowany. Rudź przekazała te informacje do powszechnej wiadomości za pośrednictwem czasopisma„ Kobieta i Życie”. W 1997 r. wyemitowano film dokumentalny Janickiego Eugeniusz Bodo – za winy niepopełnione, który również pokazywał prawdę o wojennych losach artysty. W kolejnych latach przekazane zostały Polsce kopie więziennych akt Bodo, którymi dysponuje Instytut Pamięci Narodowej. W 2011 r. staraniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu został odsłonięty pomnik przedwojennego artysty na cmentarzu Makaricha w Kotłasie w obwodzie archangielskim. Symboliczna mogiła Eugeniusza Bodo stanowi dzisiaj ślad na terenie, na którym jego ciało zostało w okresie wojny pochowane w bezimiennym, masowym grobie. Historia życia wielkiego Bodo inspiruje ponadto twórców słowa pisanego, kina i teatru, przywracając na nowo pamięć najwybitniejszemu aktorowi międzywojennej Polski.

plansza 16 4

Symboliczny grób artysty na Powązkach. Fot. Mirela Tomczyk

 

Artykuł w wersji papierowej opublikowany będzie w wydaniu 8 października 2023 Tygodnika eM.

Autor artykułu: Ilona Religa-Gola Referat Edukacji Narodowej Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO