Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

PUBLICYSTYKA

MOPR pomaga bezdomnym

niedziela, 14 listopada 2021 13:22 / Autor: Michał Łosiak
MOPR pomaga bezdomnym
MOPR pomaga bezdomnym
Michał Łosiak
Michał Łosiak

Zblża się zima. To niezwykle trudny czas dla osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach niesie pomoc tym, którzy nie mają własnego domu poprzez specjalny ośrodek, ale również streetworkerom.

Niestety, w 2021 roku osób bezdomnych nie brakuje. Również w stolicy województwa świętokrzyskiego, gdzie problem bezdomności jest znaczący.

– W 2020 roku udzieliliśmy pomocy 547 osobom, a w pierwszym półroczu tego roku już 432 bezdomnym. Kielce są przygotowane do zapewnienia posiłku, schronienia i ubrania potrzebującym. Zajmujemy się tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi – tłumaczy Monika Siciarska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Tu znajdą pomoc                                                                                   

W MOPR funkcjonuje Dział ds. Bezdomności, który mieści się przy ulicy Mielczarskiego 51. Tam zgłaszają się zwykle osoby po pierwszą pomoc zarówno finansową, jak i rzeczową, a także w formie pracy socjalnej.

Ważnym miejscem wsparcia jest także Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny mieszczący się przy ulicy Żniwnej 4.

– Przychodzą tu osoby, które nie mają schronienia. Tam pozostają w otwartej w marcu ogrzewalni/świetlicy lub w Punkcie Interwencji Kryzysowej. W strukturze ośrodka jest też Punkt Pomocy Doraźnej, zapewniający bezpieczny pobyt osobom w stanie nietrzeźwości – zarówno bezdomnym, jak i posiadającym adres zamieszkania. Są one dowożone przez Straż Miejską, Policję lub pogotowie. Pozostają tam do chwili wytrzeźwienia – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Wspomniana ogrzewalnia/świetliwa pełni rolę schronienia dla osób bezdomnych. Placówka od godziny 18 do 8 jest ogrzewalnią, zaś od 8 do 18 świetlicy.

 – Można tutaj skorzystać z wyposażonego w podstawowe artykuły gospodarstwa domowego kącika kuchennego, łazienki, pralki, otrzymać odzież zamienną, przeprowadzić dezynfekcję udzieży oraz skorzystać z pomocy specjalistów. Tutaj osoby zatrzymują się na dłuższy czas. Wówczas spotykają się z terapeutą do spraw uzależnień, psychologiem i pracownikami socjalnymi – dodaje Monika Siciarska.

Najbliżej bezdomnych

Osobami, które doskonale znają sytuację i pracują najbliżej bezdomnych są streetworkerzy. Pełnią oni bardzo ważną rolę w niesieniu pomocy osobom pozostającym bez dachu nad głową.

– Pracują oni bezpośrednio na ulicy w asyście innych pracowników lub policjantów, bądź strażników miejskich. Patrolują i monitorują terenie niemieszkalne zarówno w centrum miasta, jak i na jego obrzeżach. Mówimy tu o altanach, śmietnikach i ogródkach działkowych. To bardzo trudne zadanie. Streetworkerzy często spotykają osoby, którym trzeba udzielić pierwszej pomocy. Muszą też w odpowiedni sposób zareagować na nieoczekiwane sytuacje. Liczba wyjazdów monitorujących zwiększa się, gdy warunki atmosferyczne pogarszają się  i spada temperatura. Informukją o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach – wyjaśnia pracownik MOPR.

Inne miejsca

Na ternie Kielc funkcjonują placówki zapewniające schronienie osobom bezdomnym prowadzone przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne zlecane przez miasto. Jest to m.in.  Schronisko dla Osób Bezdomnych im. Jana Pawła II przy ulicy Siennej 5 prowadzone przez Fundację Gospodarczą Św. Brata Alberta, Schronisko dla Kobiet przy ulicy Urzędniczej 7b prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Z kolei Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi Noclegownię, Schronisko i Mieszkania chronie dla osób bezdomnych przy ulicy Żeromskiego 36A.

Ponadto osoby bezdomne posiadające ostatni adres zameldowania na terenie Kielc mogą korzystać ze Schronika z usługami opiekuńczymi „Betsaida”, zlokalizowanego w Jankowicach 28B. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach prowadzi stały monitoring miejsc w placówkach przeznaczonych dla osób bezdomnych.

Posłuchaj rozmowy z Moniką Siciarską:

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO