Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Poprawia się sytuacja niepełnosprawnych

czwartek, 06 sierpnia 2020 12:54 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Powołanie pełnomocnika prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych m.in. na dworcu PKS to największe sukcesy, jakie udało się odnieść w ciągu ostatniego półrocza Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Gremium podsumowało swoje działania podczas konferencji, która odbyła się 6 sierpnia przed Urzędem Miasta.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach powstała 18 lutego 2020 roku. W jest skład wchodzą Andrzej Janowski, Kamil Suchański, Paweł Słowik i Anna Kopcińska-Wielgus. Podczas ostatnich sześciu miesięcy odbyło się dziesięć posiedzeń Rady, w których od czerwca uczestniczył Jerzy Pióro, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

– Z dumą muszę przyznać, że nasze działania są krokiem milowym do poprawy relacji między władzami Kielc, a środowiskiem osób niepełnosprawnych. Już wkrótce kielczanie będą mogli pochwalić sie wyremontowanym dworcem autobusowym, w pełni pozbawionym barier architektonicznych, dostępnym zarówno dla osób niewidomych, głuchych, jak i z niepełnosprawnościami ruchowymi – mówi Andrzej Janowski, przewodniczący Rady i dodaje, że priorytetem działań gremium jest modernizacja dworca PKP i tuneli wejściowych, które do niego prowadzą. – Otrzymaliśmy obietnicę, że ten obiekt też będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Za ogromny sukces Rada uważa powołanie pełnomocnika prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych.

– Jerzy Pióro jest otwarty na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami, ściśle współpracuje z naszą Radą i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie nadal układała się tak pomyślnie – stwierdza Janowski.

Kamil Suchański, wiceprzewodniczący Rady podkreśla, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Niestety, każdego dnia napotykają na wiele barier związanych w głównej mierze z dostępnością do budynków, zwłaszcza administracji samorządowej i państwowej.

– Miasto Kielce powinno być dostępne dla wszystkich, bez względu na to, czy ktoś chodzi na własnych nogach, czy porusza się na wózku inwalidzkim. Do tego ideału musimy dążyć – zaznacza Suchański.

Z kolei Anna Kopcińska-Wielgus, członkini Rady, zauważa, że bariery architektoniczne nie są jedynym problemem osób niepełnosprawnych.

– Posiadamy też bariery społeczne, bo nadal istotny jest problem zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz bariery w dostępie do informacji, ponieważ, niestety, instytucje, które wspomagają osoby niepełnosprawne na rynku pracy, nie posiadają pełnej informacji dotyczącej wsparcia – wylicza.

– Dużym problemem jest też wykluczenie komunikacyjne osób niepełnosprawnych. Większość z nich nie posiada prawa jazdy, a w weekendy autobusy z peryferii dojeżdżają do centrum bardzo rzadko – uzupełnia.

Zdaniem Pawła Słowika, sekretarza Rady, osobom niepełnosprawnym w dużych miastach żyje się lepiej niż w powiatach i gminach.

– Mieszkańcy i kuracjusze, wśród których jest przecież wiele osób z niepełnosprawnościami, cieszą się z przywrócenia połączenia kolejowego do Buska-Zdroju. Niestety, sam nowoczesny tabor, dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich, to za mało, bo trzeba się przecież wpierw jakoś dostać do pociągu. Udało nam się przekonać włodarzy Kielc do remontu wejść do tunelu dworca PKP, teraz będziemy chcieli rozmawiać z samorządowcami o potrzebie działań na rzecz dostępności w całym województwie świętokrzyskim, tak by wszyscy, także osoby na wózkach, mogli skorzystać z transportu autobusowego lub ze stacji kolejowej, i dojechać do uzdrowiska i centrum Buska-Zdroju – tłumaczy.

Z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje Jerzy Pióro, który 1 czerwca objął funkcję pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

– Spotykamy się od pierwszych dni mojego funkcjonowania, Rada sygnalizuje mi swoje potrzeby i próbuję jej pomagać. Jej członkowie uczestniczyli w konsultacjach dotyczących dworca autobusowego i dzięki temu powstały m.in. dwie tyflomapy – relacjonuje Pióro.

– Czas pandemii w znaczny sposób utrudnia  integrację środowiska niepełnosprawnych. Jednak zachowując szczególne środki ostrożności mogłem spotkać się z osobami mającymi problem ze wzrokiem, słuchem i chorobą Parkinsona. Poprawiając funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, przyczyniamy się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców miasta – dodaje.

Na dworcu autobusowym i kolejowym będą także pętle indukcyjne, które separują dźwięk nie tylko dla głuchych, ale także dla seniorów, którzy korzystają z aparatów słuchowych.

Nowy numer!
46/2020 46/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO