Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Ks. dr Sylwester Robak: Boże Miłosierdzie przywraca życie

czwartek, 01 października 2020 08:56 / Autor: Katarzyna Bernat
Katarzyna Bernat

Rozmowa z księdzem doktorem Sylwestrem Robakiem, wikariuszem w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Kielcach.

W poniedziałek 5 października przypada 82 rocznica śmierci świętej Faustyny. Po Janie Pawle II jest ona najbardziej znaną polską świętą XX wieku. Dlaczego?

Polska zakonnica, mistyczka, zasłynęła tym, że przybliżyła światu Boże  Miłosierdzie, czyli ten największy przymiot, jaki Bóg objawił w Piśmie Świętym. Otrzymała misję od Pana Jezusa, aby mówiła o niepojętej miłości Boga do człowieka. Święta Faustyna była siostrą drugiego chóru, w owym czasie niezbyt znaczącą, przeznaczoną tylko do prac fizycznych. Doświadczyła jednak objawień fizycznych i duchowych Jezusa Chrystusa. Na plecenie spowiednika, spisała je w "Dzienniczku", który został przetłumaczony na wszystkie języki świata. Tu spełniały się biblijne słowa, że Pan Bóg wywyższa to, co pokorne, a nawet głupie w oczach świata, aby zawstydzić mądrych.

Warto podkreślić, że "Dzienniczek" siostry Faustyny czytamy w oryginale. Boże Miłosierdzie dla świata zostało podyktowane po polsku.

Oryginał „Dzienniczka” spisany na 477 stronach rękopisu został napisany w języku polskim  i zachował się w niemal niezniszczonym stanie. Brakuje jednej strony. Dokument jest własnością Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Pierwszy raz „Dzienniczek” s. Faustyny został przetłumaczony w latach 50. ubiegłego stulecia przez s. Ksawerę Olszamowską. Jednak jak się okazało, jej translacja zawierała sporo błędów – przede wszystkim nie było wyraźnego odniesienia, że słowa na temat miłosierdzia bożego powiedział w objawieniach Chrystus. Za sprawą tych niedociągnięć, Watykan początkowo uznawał „Dzienniczek” za herezję, jednak po kilkunastu latach za sprawą ogromnej determinacji ówczesnego metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły, „Dzienniczek” został ponownie opracowany i ukazał się drukiem w języku polskim na początku lat osiemdziesiątych. W takiej wersji dokument ten do dziś tłumaczony jest na inne języki świata.

 Co jest istotą objawień siostry Faustyny?

Pan Jezus, przez siostrę Faustynę, przekazuje nam pięć nowych form kultu, które skupione są wokół Jego Serca. Ukazuje siebie, jako Boga Miłosierdzia. Nakazuje namalować obraz i podpisać: "Jezu ufam Tobie". Na nim Pan Jezus lewą ręką wskazuje swe Serce, a prawą nam błogosławi. Drugą formą jest święto Bożego Miłosierdzia, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, które daje łaskę odpuszczenia grzechów. Trzecią formą jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Jest to druga modlitwa po "Ojcze nasz", którą nauczył nas Jezus Chrystus. Do siostry Faustyny powiedział, aby powtarzała tę modlitwę, ponieważ ma ona ogromną moc zwłaszcza przy ludziach konających gdyż uśmierza gniew Boży. Czwartym elementem jest Godzina Miłosierdzia, czyli godzina 15, w której Pan Jezus zachęca, aby wspomnieć na Jego bolesną mękę. Piątą formą kultu jest szerzenie i głoszenie Bożego Miłosierdzia: modlitwą, słowem, czynem.

Co objawienie mówi współczesnemu człowiekowi, który jest zagubiony na wielu płaszczyznach?

            Pan Jezus przez objawienia siostrze Faustynie pokazuje, że bardzo Mu zależy na człowieku. Dlatego błogosławi nam i daje środki uświęcające, aby nie bać się wrócić do Miłosiernego Boga. "Dzienniczek" jest Ewangelią Miłosierdzia pisanym na obecne czasy. Święty Jan Paweł II mówił: "nic bardziej nie potrzeba współczesnemu człowiekowi, jak Bożego Miłosierdzia". Poczucie tego, że jesteśmy kochani napawa nas radością i entuzjazmem życia. Grzech często pogrąża nas w beznadziei i rozpaczy. Tymczasem Jezus zwyciężył świat i przypomina, że w konfesjonale czeka na każdego z nas ze swym przebaczeniem. Człowiekowi potrzeba tej ufności, że Bóg na nas czeka. Jest nadzieja dla tych, którzy żyją w rozpaczy. Jeśli przychodzimy do Jezusa z żalem i postanowieniem poprawy, to nawet gdyby nasze grzechy były, jak szkarłat, jak śnieg wybieleją (Iz 1, 18). Jeśli pójdziemy za Jezusem, to staniemy się święci. Boże Miłosierdzie przywraca łaskę życia.

            Orędzie o Bożym Miłosierdziu, przekazane siostrze Faustynie w okresie międzywojennym, przypominało, dając nadzieję, że każdy człowiek: czy ten, który jest sprawcą zła, także systemowego, czy ten, który jest jego ofiarą, może wyjść z jego kręgu. Większe od zła jest bowiem zawsze dobro. Jak pisał też Jan Paweł II w encyklice "Dives in misericordia" miarą wyznaczoną złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek, jest Boże miłosierdzie. Cały "Dzienniczek" siostry Faustyny, będący zapisem objawień, mówi o tym, że wszyscy grzesznicy, nawet najwięksi, mogą dostąpić Bożego miłosierdzia. 

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Więcej w audycji "Tak Wierzę" we wtorek 6 października, godz. 20 w Radiu eM Kielce.

Nowy numer!
46/2020 46/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO