Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – wzór z omówieniem. Materiał partnera

czwartek, 14 stycznia 2021 08:53 / Autor: Radio eM
Umowa najmu lokalu mieszkalnego – wzór z omówieniem. Materiał partnera
Umowa najmu lokalu mieszkalnego – wzór z omówieniem. Materiał partnera
Radio eM
Radio eM

Wynajęcie mieszkania może być sposobem na stały dochód. Wiąże się jednak z ryzykiem dewastacji czy zakłócania porządku w budynku, co niesie za sobą konsekwencje dla właściciela. Aby obie strony miały gwarancję, że współpraca będzie przebiegała sprawnie, zgodnie z prawem i bez strat finansowych, niezbędne jest sporządzenie formalnej umowy najmu mieszkania. Co powinien zawierać taki dokument? Wyjaśniamy.

Część wstępna

Umowa najmu lokalu mieszkalnego powinna rozpoczynać się od przedstawienia stron. W części wstępnej musisz umieścić informację o tym, kiedy została spisana oraz kim są osoby zawierające porozumienie. Standardowym zwrotem w takich dokumentach jest: Umowa zawarta w dniu…. pomiędzy….

W dalszej części powinny zostać zawarte informacje, które pozwolą zidentyfikować najemcę i osobę wynajmującą lokal. Są to:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- adres (miejsce zamieszkania),

- seria i numer dowodu osobistego.

Jako uzupełnienie informacji przy każdej ze stron możesz podać też adres do korespondencji. W części wstępnej możesz też przypisać określenia, jakimi będziesz się posługiwać w dokumencie w odniesieniu do najemcy i wynajmującego. Pozwoli to uniknąć każdorazowego wpisywania imienia i nazwiska. 

Dalsza część umowy składa się z czterech ponumerowanych akapitów.

- Opis przedmiotu wynajmu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego, której wzór możesz pobrać ze strony https://rankomat.pl/nieruchomosci/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego, musi zawierać dokładny opis mieszkania włącznie z jego lokalizacją. Istotne są informacje dotyczące powierzchni mieszkalnej, liczby pokoi i pomieszczeń dodatkowych oraz umieszczenie w dokumencie numeru wpisu do księgi wieczystej.

- Warunki wynajmu

W drugim akapicie (paragrafie) należy zawrzeć informacje dotyczące warunków wynajmu mieszkania. Zapis powinien zawierać informację, w jakim stanie wynajmujący oddaje lokal, czy znajduje się w nim wyposażenie lub jakieś inne istotne elementy. Standardowa umowa zazwyczaj nie zawiera szczegółowego wykazu wyposażenia ze względu na ograniczoną objętość. Możesz jednak dodać do niej załącznik z taką listą, a informację o tym umieścić w tym akapicie. Dodatkowe załączniki mogą też zawierać wykaz obowiązków najemcy oraz inne istotne zapisy dotyczące zasad korzystania z lokalu.

- Okres trwania umowy

Część trzecia to miejsce na określenie czasu trwania umowy. Tu umieszczasz informację o dniu udostępnienia lokalu oraz terminie wygaśnięcia umowy. Dodatkowym zapisem może być informacja o możliwości przedłużenia wynajmu na kolejny okres.

- Zasady rozliczeń finansowych

Ostatnią, ale równie ważną częścią umowy najmu lokalu mieszkalnego jest precyzyjne określenie warunków finansowych, na jakich najemca korzysta z lokalu. Dotyczy to zarówno opłaty za wynajem oraz jej formy, jak i zobowiązania strony do opłacania czynszu. Ustalenia są tu kwestią indywidualną. Jeśli chcesz mieć gwarancję, że czynsz będzie regulowany w terminie, możesz dokonywać jego wpłaty osobiście, a jej wysokość rozliczać w opłacie za wynajem. Podobnie możesz uregulować sprawy rachunków za media. Inną opcją jest zobowiązanie najemcy do przedstawienia dowodów opłacenia otrzymanych faktur na kilka dni przed upływem ich terminu.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO