Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Kolejna szansa na zdobycie kwalifikacji

poniedziałek, 30 listopada 2020 10:45 / Autor: Piotr Wójcik
Kolejna szansa na zdobycie kwalifikacji
Kolejna szansa na zdobycie kwalifikacji
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Kwalifikacje i umiejętności zawodowe zawsze były w cenie. I zazwyczaj były również tzw. towarem deficytowym. Nigdy wcześniej jednak gospodarka, technologia i rynek pracy nie zmieniały się tak dynamicznie. Postęp, jaki odczuwamy, wymusza szybkie dostosowywanie umiejętności do aktualnych potrzeb. A te zmieniają się w błyskawicznym tempie. Nowe urządzenia, coraz nowsze technologie, nowe sposoby komunikacji, sprzedaży, reklamy, produkcji - naprzeciw temu po raz kolejny wychodzi Wojewódzki Urząd Pracy z programem finansowanym ze środków unijnych. Z kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego skorzysta 1365 mieszkańców naszego regionu. Najbliższe projekty ruszą już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

POSŁUCHAJ WERSJI AUDIO:

Co? Gdzie? Dla kogo?

Do udziału w projektach będą mogły zgłaszać się osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30. rok życia, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane w urzędzie pracy. Projekty będą dostosowane do potrzeb i sytuacji zawodowej uczestników. Każdy uczestnik  otrzyma pełne wsparcie doradcy zawodowego, a dobór kierunku szkolenia będzie poprzedzony  Indywidualnym Planem Działania (IPD), który pozwoli określić branżę i kierunek zawodowy optymalnie dopasowany do predyspozycji kandydata. Im większy potencjał zawodowy posiadamy, tym bardziej zwiększamy swoje szanse na pracę w miejscu, które daje satysfakcję i zadowolenie z wykonywanych obowiązków.

Kolejnym etapem projektu będzie staż zawodowy. Ta forma dokształcania pozwala nabyć umiejętności bezpośrednio przy wykonywaniu już właściwej pracy. Dzięki temu wiedza teoretyczna uzupełniona jest o wiedzę praktyczną. Każde doświadczenie zawodowe, praktyka, odbyty staż, zwiększa  atrakcyjność kandydata do pracy u potencjalnego pracodawcy. Ścieżka zgłoszenia do projektu jest taka sama jak w dotychczasowych naborach.  Oznacza to, że po wyłonieniu przez Wojewódzki Urząd Pracy realizatorów projektów, ich pełna lista wraz z danymi kontaktowymi i terminami naborów zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz będzie dostępna w Punktach Informacyjnych o Funduszach Europejskich. Osoby spełniające kryteria udziału w projektach zgłaszają się bezpośrednio do realizatorów projektów. Po ukończonych kursach i szkoleniach uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę i mają możliwość skorzystania m.in: ze  staży u pracodawców. Dzięki usłudze pośrednictwa pracy, znaczna część uczestników będzie mogła uzyskać zatrudnienie bezpośrednio po zakończonym udziale w projekcie. Warto śledzić stronę internetową WUP w Kielcach, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje na temat dostępnych projektów.

Recepta na sukces? Przysłowiowy „fach w ręku”. Także w czasie pandemii…

Programy, jakie wdraża Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, od lat kładą nacisk na potrzeby pracodawców. Kształcenie zawodowe i ustawiczne w postaci szkoleń i kursów tylko wtedy ma sens, gdy odpowiada rzeczywistym potrzebom rynku pracy. Pracodawcy bardzo wyraźnie sygnalizują brak wykwalifikowanych pracowników w licznych branżach: usługowych, m.in.: hotelarstwo, fryzjerstwo, sprzedaż czy obsługa biur  i produkcyjnych – między innymi budowlanych czy maszynowych. Dodatkowe wymagania stawia obecnie przed rynkiem pracy światowa pandemia koronawirusa, która uczy działać w zupełnie nowej rzeczywistości.  Wiele branż ponosi konsekwencje ograniczania kontaktów międzyludzkich, a mnóstwo firm znalazło się w trudnym położeniu. Pracodawcy coraz częściej wymagają od pracowników większej elastyczności, gotowości do przekwalifikowania oraz świadczenia pracy zdalnej. To oczywiście wymaga pewnych predyspozycji, ale także umiejętności. Nieodzowne stają się kompetencje teleinformatyczne, np. umiejętność obsługi zdalnych programów sprzedażowych, komunikatorów, przetwarzania i przesyłania danych. Nowa sytuacja pandemiczna wpływa również na procesy szkoleniowe i standardy realizacji projektów unijnych. Kursy i szkolenia to popularna forma aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia, dająca bardzo dobre rezultaty.  Pandemia Covid-19 i wprowadzenie obostrzeń dotyczących spotkań i kontaktów bezpośrednich spowodowała konieczność dostosowania do panujących warunków sposobu przeprowadzania szkoleń. Do niedawna jeszcze nie tak popularne „szkolenia online”, teraz stały się często jedyną możliwą formą szkolenia, spotkań biznesowych czy nauczania. Trudno sobie wyobrazić szkolenia zdalne 10 czy 15 lat temu, jednak dzięki ogromnemu rozwojowi cyfrowemu stały się one możliwe i są dostępne na szerszą skalę. Postęp z jakim mamy do czynienia w XXI wieku umożliwia w zasadzie bezproblemowe połączenie się z niemal każdym miejscem na ziemi. Ogromne znaczenie odgrywa także dostosowanie szkoleń i kursów do obecnego rozwoju techniki. Oferta usług rozwojowych od dawna kładła nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych i poznawanie  nowych technologii. Okazuje się, że w „pandemicznej” znajomość obsługi urządzeń i programów jest warunkiem koniecznym jaki musi posiadać pracownik, aby mógł świadczyć swoje usługi na rzecz pracodawcy.

Projekty dotyczące kursów i szkoleń zostały tak opracowane, aby pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących. Dzięki temu osoby, które były poza rynkiem pracy z powodu braku kompetencji koniecznych do wykonywania obowiązków, mogą takie nabyć i posiadać pełne zaplecze umiejętności potrzebnych do pracy w konkretnym zawodzie.

Unijne pieniądze zmieniają świętokrzyski rynek pracy

6857 – tylu mieszkańców świętokrzyskiego powyżej 30 roku życia, którzy pozostawali bez zatrudnienia podniosło swoje kwalifikacje w ciągu ostatnich 5 lat w ramach Działania 10.2 RPOWŚ, które jest dedykowanie podnoszeniu umiejętności zawodowych. Dotychczas tylko na ww. działanie przeznaczono ponad 465 milionów złotych. To jednak nie koniec.

Z najnowszych naborów do projektów szkoleniowych skorzysta 1365 osób, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane jest 29 milionów 900 tysięcy złotych. Korzystanie z możliwości jakie daje Unia Europejska w zakresie podnoszenia kwalifikacji, to inwestowanie we własny rozwój

i elastyczność na rynku pracy. Wdrażanie projektów to nie tylko zapewnienie wysokiej jakości szkoleń i kursów czy staży i poradnictwa zawodowego. To także podnoszenie świadomości osób oddalonych od rynku pracy o potrzebie samokształcenia.  Z radością można obserwować efekty, kiedy kolejni pracodawcy znajdują pracownika z odpowiednim przygotowaniem zawodowym ponieważ te skrojone są pod konkretne potrzeby. Realizowanie projektów ma zapewniać symbiozę pomiędzy przyszłymi pracodawcami a potencjalnymi pracownikami. Branże i zawody w jakich szkolą się uczestnicy projektów wiążą się ściśle  z  zapotrzebowaniem na deficytowe zawody na świętokrzyskim rynku pracy. Dzięki temu efektywność zatrudnieniowa w ostatnich latach sukcesywnie rosła. Trudno nie zauważyć zachodzących na rynku zmian – zarówno podejście do procesu dokształcania przez osoby pozostające bez zatrudnienia, dla których udział w szkoleniach stał się oczywistą i niezaprzeczalną ścieżką do rozwoju zawodowego,  jak i w samych formach takich usług – nowoczesnych z szerokim wachlarzem oferowanych kursów.

Razem w walce ze skutkami pandemii

Rynek pracy w czasie pandemii wymaga szczególnych działań. Przemyślanych, ale jednocześnie wprowadzanych na tyle szybko, żeby skutecznie zapobiegały kryzysowi, który zagraża stabilności gospodarki. Hasło „wszystkie ręce na pokład” staje się potrzebne i aktualne jak nigdy dotąd. Wojewódzki Urząd Pracy od początku pandemii realizuje rządowy program Tarczy Antykryzysowej w zakresie ochrony miejsc pracy poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przedsiębiorstwach, które odnotowały straty w obrotach. Kolejnym krokiem, jaki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach podjął w walce ze skutkami pandemii, jest zmiana kryteriów dotyczących naboru do najnowszych projektów szkoleniowych. Tym razem jedna trzecia środków unijnych przeznaczona na aktywizację bezrobotnych skierowana będzie na pomoc dla tych, którzy zatrudnienie utracili w wyniku pandemii COVID-19. Możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji ma zapobiec długofalowemu pozostawaniu bez pracy. Szybka reakcja ma za zadanie utrzymać kapitał jakim są pracownicy do niedawna „aktywni” na rynku, w gotowości do podjęcia zatrudnienia w branżach w których jest deficyt na danych specjalistów. Spośród blisko 1400 osób jakie objęte będą wsparciem w ramach projektów szkoleniowych, aż 30% stanowić będą tzw. „covidowcy”. Oznacza to, że jeśli jesteś osobą powyżej 30. roku życia i utraciłeś/aś zatrudnienie (po 1 marca 2020 r.) z powodu kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, możesz zgłosić się do projektu i skorzystać ze szkolenia lub kursu podnoszącego kwalifikacje lub zdobyć zupełnie nowe umiejętności. Działanie to jest uzupełnieniem i wyjściem naprzeciw potrzebom. Tegoroczna pandemia, której nie sposób było przewidzieć jeszcze rok temu, pokazała, że wszyscy musimy być na tyle elastyczni zawodowo i otwarci na wszelkie zmiany, aby móc z takich walk wyjść z jak najmniejszymi stratami.

 

Mówi Aleksandra Marcinkowska, dyrektor WUP:

15

16

17

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO