Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Czym jest badanie DueDiligence spółki? Materiał partnera

czwartek, 04 czerwca 2020 16:32 / Autor: Radio eM
Czym jest badanie DueDiligence spółki? Materiał partnera
Czym jest badanie DueDiligence spółki? Materiał partnera
Radio eM
Radio eM

DueDiligence to kompleksowa analiza stanu przedsiębiorstwa przeprowadzana przez firmę zewnętrzną. W Polsce taka analiza bywa nazywana różnie, między innymi mówi się o audycie prawnym czy finansowym, co może wprowadzić w błąd odbiorcę.

W końcu analiza DueDiligence różni się od audytu, najczęściej przeprowadzanego na konkretnym polu, wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy.

Co bada się poprzez analizę DueDiligence?

Podczas poddawania swojego przedsiębiorstwa analizie DueDiligence w sposób niezwykle staranny bada się wiele obszarów działalności. Przede wszystkim określa się kondycję finansową i podatkową przedsiębiorstwa, ale także patrzy się na kwestie technologiczne czy handlowe. Analizie mogą zostać poddane także dane wrażliwe czy poufne, aby móc przedstawić jak najbardziej obiektywny obraz przedsiębiorstwa. Jednym z celów DueDiligence jest wykazanie wartości przedsiębiorstwa, a tę dogłębną analizę zleca się najczęściej w sytuacjach inwestycyjnych. Dlatego najlepszym polskim określeniem na DueDiligence zdaje się być termin „analiza przedtransakcyjna”.

Kto wchodzi w skład zespołu analizującego?

Analiza DueDiligence przeprowadzany jest zawsze przez niezależną firmę zewnętrzną. W zespole osoby analizujące stan przedsiębiorstwa muszą być eksperami w swoich dziedzinach. Będą to kompetentni eksperci z różnych dziedzin, ponieważ analiza DueDiligence jest analizą kompleksową, wszechstronną i rzetelną. W skład zespołu będą więc wchodzić eksperci z podstawowych dziedzin takich jak rachunkowość czy prawo, ale konieczne jest także zatrudnienie ekspertów z dziedziny, którą zajmuje się przedsiębiorstwo podlegające analizie.

Rodzaje analizy DueDiligence

Każdy z rodzajów analizy DueDiligence przeprowadzany jest przez specjalistów z konkretnej dziedziny wiedzy. Oczywiście nie oznacza to, że można przeprowadzać tylko jeden z tych rodzajów – najczęściej, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnego i rzetelnego obrazu stanu przedsiębiorstwa, różne rodzaje analiz przeprowadza się jednocześnie. Uzupełniają się one wzajemnie. Dzięki podziałowi analizy DueDiligence inwestor może jednak wskazać, który obszar badania przedsiębiorstwa z różnych przyczyn interesuje go najbardziej.

Główny podział analizy DueDiligence będzie składał się z analizy: prawnej, podatkowej, finansowej, biznesowej oraz tak zwanej analizy vendor. Analiza vendor (VDD) to szczególny rodzaj analizy całościowej przedsiębiorstwa, którą zazwyczaj zleca się na potrzeby wewnętrzne.

Kiedy warto zlecić badanie DueDiligence?

Zdecydowanie najczęściej DueDiligence organizuje się w sytuacji podejmowania decyzji inwestycyjnych, takich jak sprzedaż/kupno przedsiębiorstwa, jego części, udziałów lub akcji. Często dotyczy również sytuacji łączenia spółek kapitałowych lub podejmowania decyzji o konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Analiza DueDiligence jest bardzo pomocna przy szukaniu zewnętrznych inwestorów oraz podczas wprowadzania przedsiębiorstwa na giełdę.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem https://fordata.pl/

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO