Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Zgłoś news

Jeśli widziałeś coś ciekawego, bulwersującego, ważnego, zgłoś to do nas!

Powiedz nam, co i gdzie się stało *
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *

Wzięcie udziału w naszej akcji "Twój news" jest równoznaczne z akceptacją powyższej zgody oraz szczegółowego regulaminu akcji, dostępnego w siedzibie organizatora.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora akcji w celach wynikających z jej regulaminu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć i filmów na potrzeby akcji nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W akcji mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ich wyłącznym właścicielem jest uczestnik akcji ani nie były udostępnione w żadnej innej formie

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO