Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Oni działają na rzecz przyrody

poniedziałek, 22 lipca 2019 12:45 / Autor: Piotr Wójcik
Oni działają na rzecz przyrody
Oni działają na rzecz przyrody
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Ochrona naszego środowiska naturalnego jest obowiązkiem nas wszystkich, ale dobrze byłoby, gdyby przynajmniej część działań w tym zakresie było realizowanych w sposób zorganizowany. Sprawdźmy więc, kto w naszym regionie profesjonalnie zajmuje się ochroną przyrody.

Niektóre organizacje ekologiczne skupiają się głównie na prowadzeniu prac badawczych i projektów naukowych. Domeną innych jest natomiast przede wszystkim edukacja ekologiczna. Są też organizacje nie mniej, a może nawet najbardziej ważne, które skupiają się na ochronie zwierząt i roślin w sposób bezpośredni.

LIGA OCHRONY PRZYRODY

To organizacja ekologiczna, która działa od 1925 roku i jest najstarszą tego typu w Polsce. Jej główne zadanie to popularyzacja wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zwłaszcza wśród uczniów. Liga stymuluje też środowiska szkolne do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Niekiedy też sama je inicjuje lub współorganizuje. Zadaniem LOP jest także podejmowanie działań interwencyjnych oraz lobbowanie na rzecz przyrody.

Trudno realizować misję edukacyjną nie posługując się nośnikiem informacji. Liga Ochrony Przyrody wydaje więc własne czasopismo – istniejący od 1957 roku miesięcznik „Przyroda Polska”. Korzystanie z niego w edukacji szkolnej jest zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Treści publikowane w czasopiśmie skupiają się wokół ciekawostek ze świata roślin, zwierząt i grzybów. W środku  miesięcznika znajduje się jednak zarówno coś dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Dla pedagogów jest przeznaczony „Biuletyn Eko-edukacyjny” oraz dodatek „Natura i Zdrowie”.

TOWARZYSTWO BADAŃ I OCHRONY PRZYRODY

Większość organizacji ekologicznych ma swoje główne siedziby w miastach takich, jak Warszawa czy Kraków. Organizacją, która jest znana w całej Polsce, a wywodzi się z Ziemi Świętokrzyskiej jest natomiast Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody z siedzibą w Kielcach. Zainteresowania TBOP skupiają się wokół zagadnień związanych z prowadzeniem badań nad polską fauną i florą.

Obowiązkiem towarzystwa jest także szerzenie wiedzy o przyrodzie, a także o tym, co jej grozi i jak ją chronić. Owocem pracy organizacji jest też czasopismo „Naturalia”, wydawane raz w roku. Znajdziemy w nim wyniki badań naukowych z zakresu faunistyki, florystyki, a także ogólnej ekologii i sozologii.  Jest to także źródło relacji z konferencji i sympozjów naukowych oraz sprawozdań z prowadzonych badań. Czasopismo można dostać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – jako plik PDF.

PTASI AZYL

Do niedawna bardzo ważnym miejscem na ekologicznej mapie świętokrzyskiego był Ostrów, gdzie mieścił się Ptasi Azyl zarządzany przez znanego językoznawcę, Janusza Wróblewskiego. Prowadził on fundację, której celem było leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt. Janusz Wróblewski zajmował się także edukacją ekologiczną dzieci. Na początku roku poinformował jednak, że z przyczyn  zdrowotnych będzie musiał zakończyć działalność. Zwierzęta, które ratował od 20 lat nie pozostały  jednak bez opieki. Chęć przyjęcia ich do siebie wyraził Tadeusz Ptak ze Złotej w powiecie pińczowskim. 15 lipca otrzymał on zgodę z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na prowadzenie działalności takiej, jak dawny Ptasi Azyl. Miejsce będzie działało pod szyldem Ptakolub.

***

Nie sposób wymienić wszystkich organizacji ekologicznych działających w regionie świętokrzyskim. Warto pamiętać jednak o tym, że każda inicjatywa podejmowana w celu ochrony środowiska jest ważna i godna uwagi oraz wsparcia.

Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO