Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Eko doradztwo dla każdego

poniedziałek, 18 października 2021 12:24 / Autor: Aleksandra Rękas
Eko doradztwo dla każdego
Eko doradztwo dla każdego
Aleksandra Rękas
Aleksandra Rękas

Program „Czyste powietrze”pomoże nam w kwestiachfinansowych związanych z wymianąźródła ciepła. By odpowiedniodobrać piec i zapoznać się zewszystkimi kwestiami formalnymi,warto skorzystać z doradztwaenergetycznego.

Podczas rozmowy z doradcami energetycznymi WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Kielcach dowiemy się między innymi, jakie wymogi musimyspełnić by zostać beneficjentami programu, jakie mamymożliwości i jak rozliczyć się z dofinansowania.

WSPARCIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Z „Czystego powietrza” skorzystać mogą właściciele lubwspółwłaściciele domów jednorodzinnych. Gdy pojawia sięwątpliwość co do konkretnego budynku, pod uwagę branajest definicja zaczerpnięta z prawa budowlanego.- Mówimy o budynku przeznaczonym do zaspokojenia potrzebmieszkalnych. Może być w nim jeden lub dwa lokalemieszkalne, może znajdować się on w zabudowie szeregowejlub atrialnej, może być również wolnostojący. Zdarzają sięsytuacje, że w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.Wtedy nie może ona zajmować więcej niż 30 procentpowierzchni całkowitej – wyjaśnia Katarzyna Kitlińska,doradca energetyczny z WFOŚiGW w Kielcach.Do programu nie zaliczają się budynki wielorodzinne, aczkolwiekprzygotowywany jest projekt, który skierowany będziedo właścicieli takich właśnie lokali. Kolejną kwestią, o którejwarto pamiętać jest to, że wniosek do programu może złożyćjedynie właściciel nieruchomości.- Tutaj wątpliwości pojawiają się często już na etapie ocenywniosku. Sprawdzamy, kto jest wpisany do księgi wieczystej.Jeśli dany budynek nie posiada takowej księgi, prosimy o dokumentpotwierdzający to, że dana osoba jest właścicielemlub współwłaścicielem lokalu. Jeśli mowa o współwłaścicielu,musi mieć on zgodę pozostałych współwłaścicieli. Gdy sprawadotyczy małżeństwa, w którym jedna osoba już zmarła, koniecznejest postępowanie spadkowe – informuje RenataCiesielska, doradca energetyczny z WFOŚiGW w Kielcach.

DWA PROGI DOFINANSOWANIA

W programie wyszczególniono dwa progi dofinansowania –podstawowy 30 procent i podwyższony 60 procent.- Z poziomu podstawowego korzystają osoby, które majądochody mniejsze niż sto tysięcy złotych rocznie. Tutaj pod uwagę bierzemy tylko dochody uzyskane przez osobę składającąwniosek. Jeśli chodzi o drugi próg, 60 procent, dotyczyon osób gorzej usytuowanych. Wtedy sprawdzamy dochodywszystkich członków gospodarstwa domowego i wyliczamyśredni miesięczny; powinien być on mniejszy niż 1564 złotejeśli chodzi o gospodarstwo wieloosobowe i 2189 złotych,gdy mowa o gospodarstwie jednoosobowym – stwierdza Katarzyna Kitlińska.Tego typu wyliczeniami zajmują się ośrodki pomocy społecznej– GOPS-y i MOPS-y. Gdy uzyskamy od instytucji zaświadczeniedotyczące dochodów, z dokumentem udajemysię WFOŚiGW. W przypadku progu podstawowego nie sąwymagane tego typu zaświadczenia. Wypełnia się jedynieodpowiednią tabelkę we wniosku.- Osoby, które zarabiają więcej niż sto tysięcy złotych niestetynie kwalifikują się do programu. Ale oczywiście mogą skorzystaćz ulgi termomodernizacyjnej, czyli odliczyć sobie odpodatku wszystkie koszty związane z ociepleniem budynku,wymianą źródła ciepła, czy montażem paneli fotowoltaicznych.– podpowiada doradca energetyczny WFOŚiGWw Kielcach.Jak dodaje, w tym roku uruchomiono specjalną część programu„Czyste powietrze dla osób, które chciałyby wziąćkredyt.- Do programu zgłosiło się kilka banków i wniosek, razemz wnioskiem kredytowym, składa się tam. Placówka analizujezdolność kredytową, a wypełniony wniosek po akceptacjiprzesyła do WFOŚiGW. Pieniądze z dotacji przekazywane sąna spłatę kredytu, a do funduszu składa się jedynie rozliczeniez dotacji – wyjaśnia.

***Do tej pory w całej Polsce złożono ponad 325 tysięcy wnioskóww ramach programu „Czyste powietrze” i wypłaconoponad pięć milionów 560 tysięcy złotych.

 

 

Artykuł w został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO