Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Ciepło od funduszu

poniedziałek, 26 czerwca 2023 15:53 / Autor: Paweł Michalec
Ciepło od funduszu
Ciepło od funduszu
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które chcą zai nwestowaćw ekologiczne źródło ciepła, a są mieszkańcami budynków wielorodzinnych.Mowa o programie „Ciepłe mieszkanie”

Program jest podobny w swoich podstawowych założeniachdo „Czystego powietrza”, a więc umożliwia rezygnacjęz „kopciuchów” na rzecz nowoczesnych rozwiązań.Skierowany jest do mieszkańców lokali, w których nie macentralnego systemu ogrzewania, i który korzystają z indywidualnegoźródła ciepła na paliwa stałe.

MOŻLIWOŚCI JEST WIELE

Zakres ekologicznych rozwiązań, z których można skorzystaćw ramach „Ciepłego mieszkania” jest szeroki. Może to byćzastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego, kotła napellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewaniaelektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompyciepła powietrze/powietrze, albo podłączenie lokalu dowspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwejest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłejwody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacjimechanicznej z odzyskiem ciepła.Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokalmieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjentai może wynosić od 15 tysięcy do nawet 37,5 tysiąca złotychCo ważne, zainteresowani mieszkańcy wnioski w ramachprogramu składają do swoich gmin.- Dystrybutorem środków w programie będą poszczególnegminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby – informujePaweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - To one mogąwnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszyochrony środowiska i gospodarki wodnej o środkipotrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Staraliśmysię zostawić im jak największy margines swobody,określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałemna maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych,w zależności od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30,60 lub nawet 90 procent kosztów kwalifikowanych zadańfinansowanych w ramach programu”.

ZAPYTAJ O NABÓR

Choć nabór do „Ciepłego mieszkania”, organizowany przezWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach już się zakończył, to wkrótce ruszy kolejny.Najpewniej pod koniec 2023 roku gminy ponowniebędą mogły zgłaszać się do funduszu po środki dla swoichmieszkańców, więc warto śledzić stronę WFOŚiGW w Kielcachi zgłaszać w swoich gminach chęć aplikowania do„Ciepłego mieszkania”.Nie brakuje jednak samorządów, które już zdążyły podpisaćumowy z funduszem i przekazać pieniądze mieszkańcom.Pod koniec maja właśnie tak stało się w przypadku gminJędrzejów, Raków i Masłów.- Dzięki podpisanym 30 maja umowom z trzema gminami,docieplone zostaną 24 mieszkania. Nie będzie już w nich„kopciuchów” a mieszkańcy będą płacić niższe rachunkiza energię i oddychać czystym powietrzem – podkreśla RyszardGliwiński, prezes Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.Najwięcej, bo aż 19 mieszkańców lokali, w wyniku podpisanych30 maja umów przeprowadzi termomodernizacjęw Jędrzejowie.- Do tej pory mamy bardzo dobre doświadczenia współpracyz funduszem, w ramach „Czystego powietrza”. Jednakzainteresowanie właścicieli mieszkań było ogromne. I taktrafia do Jędrzejowa 429 tysięcy złotych na „Ciepłe mieszkanie”–mówi Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa.Warto wspomnieć o tym, że jeśli osoba biorąca udziałw programie mieszka na terenie gminy, która znajduje sięna liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem,może wnioskować o wyższe dofinansowanie. Organizatoremprogramu „Ciepłe mieszkanie” jest Narodowy FunduszOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wojewódzki fundusz – operatorem.

Artykuł w został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO